LU-LSP-b11:L03

From DiLab
Jump to: navigation, search

Praktiskais darbs #3

1) Atrast perfektu hash funkciju ar vērtību intervālu [0..9] šādai skaitļu kopai:

1, 13, 31, 143, 7272, 65536, 484929, 4294967295

2) Realizēt programmu, kas ļauj ievietot, meklēt un dzēst personas hash tabulā pēc personas koda. Tiks testēts ar šādu ievadfaila formātu (drīkst lasīt no stdin):

<personas definīcija>
<personas definīcija>
...
[-]<meklējamā persona>

Piemēram:

Jānis Bērziņš 121289-12345
Milda Kalniņa 111167-54321
121289-12345

Ja pirms pēdējās rindiņas ir “-” simbols, tā jādzēš. Pretējā gadījumā šī persona jāsameklē.