LU-LSP-b11:L05

From DiLab
Jump to: navigation, search

Praktiskais darbs #5

Realizēt programmu, kas meklē failus direktoriju struktūrā.

Programma saņem divus komandrindas argumentus: meklējamā faila vārdu un direktorijas nosaukumu.

Izdrukāt visus gadījumus, kuros norādītajā direktorijā (iekļaujot apakšdirektorijas) atrodas fails ar norādīto nosaukumu. Izvaddatu formāts: ceļš uz failu relatīvi norādītajai direktorijai. Piemēram:

$ ./pd5 gcc /usr/bin

Izvada:

/usr/bin/gcc

Cits piemērs:

$ touch test.txt
$ ./pd5 test.txt .

Izvada:

./test.txt

vai arī

 test.txt

Beigt darbu ar kodu -1, ja ievadargumenti nav padoti, vai arī otrais arguments nav direktorija. Citos gadījumos beigt darbu ar kodu 0.

Precizējums: drīkst pieņemt, ka maksimālais ceļa garums (faila vārds + visas direktorijas pa ceļam uz to) nepārsniedz 255 simbolus.

Risinājumus nosūtīt uz kursa asistenta e-pastu. Iesniedzamais fails jānosauc šādi: LSP_PD5_vards_uzvards.c. Fails iesūtāms e-pastu piekabē, e-pasta "Subject" obligāti iekļaujot burtus "LSP".