LU-LSP-b11:L13

From DiLab
Jump to: navigation, search

PD #13 - starpprocesu komunikācija ar soketiem

Uzdevums

Servera kods, klienta koda aizmetņi, Makefile, un kopējais kods (common.h) dots šeit. Uzdevums ir uzrakstīt klienta kodu.


Serveris reaģē uz divām komandām - ECHO un GETHOSTNAME - divos režīmos. Jānotestē (t.i. jāuzraksta klienta kods, kas sūta pieprasījumu serverim) vismaz viena komanda katrā no režīmiem.

Servera komandas:

  • Komanda ECHO: - sūta atpakaļ saņemtos datus (stringu).
  • Komanda GETHOSTNAME - sūta atpakaļ servera hosta vārdu.

Testēšanu var veikt, konektējoties pie pasniedzēja datora (IP adrese tiks pateikta). Kods, kas strādā tikai lokāli (konektājas pie localhost) nevar saņemt max vērtējumu.

Iesūtīšana

Iesūtīt uz kursa asistenta e-pastu modificētu klienta kodu .c failā (citus failus nevajag!).