LU-LSP-b12:L09

From DiLab
Jump to: navigation, search

Praktiskais darbs #9 - steka satura analīze un piekļuve stekam.

 • Funkciju izsaukumu analīze. printf() lietošana steka satura izdrukai.
 • objdump programma un tās lietošana koda analīzei.
 • Funkciju "calling conventions". Atšķirības starp cdecl, stdcall, un citām.
 • Piekļuve steka saturam caur inline asamblera kodu.
#define GET_EBP_VALUE(result) \
  asm volatile("movl %%ebp, %0\n" : "=m" (result))
 • Optimizācija un tās ietekme uz steka izskatu.

Iesūtīšana

Šoreiz nekas nav jānodod. PD notiek interaktīvi. Drīkst arī strādāt pie MD.

Atceraties, ka mājasdarbos asamblera kodu lietot nav paredzēts!

Parauga kods

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void **stackBottom;

void print(int *ip, char *c)
{
  void **head = &head;
  int i;
  while (head <= stackBottom) {
//  for (i = 0; i < 10; i++) {
	printf("%p: %p\n", head, *head);
	head++;
  }
}

void g(int *ip, char *c)
{
  int local = 0xcafe;
  print(ip, c);
}

void f(int *ip, char *c)
{
  int local = 0xdeadbeef;
  g(ip, c);
}

int main(void)
{
  int dummy;
  stackBottom = &dummy;
  int *i = 0x11111111;
  char *c = 0x22222222;
  f(i, c);
  return 0;
}