LU-LSP-b12:MD3

From DiLab
Jump to: navigation, search

MD3

Mērķi

 • Direktorijas koka rekursīva apstaigāšana
 • Failu parametru nolasīšana un analīze
 • Darbs ar stat(), opendir(),readdir(),closedir()
 • Hash tabulas pielietojumi
 • MD5 pielietojums


Uzdevums

Uzrakstīt programmu md3, kas apstaigā direktoriju koku un atrod tos failus kas ir duplikāti, respektīvi, atrodami vairākos eksemplāros.

Apstaigāšana jāsāk no tās direktorijas, kurā programma izpildās (t.i. direktorijas ar nosaukumu ".").

Faili tiek uzskatīti par vienādiem, ja tiem ir vienāds izmērs un faila vārds, izņemot MD5 režīmā, kad failu vienādību nosaka MD5 vērtības.

Saites (symbolic links, t.i. "vājās" saites) jāignorē. Divas vājās saites, vai arī fails un vājā saite uz to nav jāsalīdzina.

Vārds un izmērs jāpārbauda vienmēr, izņemot MD5 režīmu. Papildus pārbaudes nosaka parametri:

md3 -d       pārbauda arī izveidošanas datumu sakritību
md3 -md5 vai --md5 aprēķina un salīdzina MD5 vērtību faila saturam (bez vārda un datuma). 
md3 --help     izvada palīga tekstu par parametriem (divas domu zīmes!)


Izdrukas formāts:

=== date size filename1 [MD5]
path1/filename1 
path2/filename1 
...

=== date size filename2 [MD5]
path1/filename2 
path2/filename2 
...

Datuma formāts ir tāds pat kā ls -l: (yyyy-mm-dd hh:mm). Piemēram: 2010-09-25 21:45

MD5 jādrukā tikai tad, ja pie programmas izsaukuma parametrs bija -md5

Šajā gadījumā failu vienādību nosaka tikai MD5 sakritība, un izvads var nedaudz atšķirties - jo vienādiem failiem var atšķirties to vārdi un izveidošanas datumi. Datums izvadāms tika vienam failam.

=== date size filename1 [MD5]
path1/filename1 
path2/filename2 
path3/filename3 
...

Jāiesniedz

 • Jāiesniedz C programmas pirmkods.
 • Iesniedzamais fails jānosauc šādi: LSP_MD3_vards_uzvards.c
 • Fails sūtāms pa e-pastu piekabē, ar sekojošu "Subject:" LSP MD3 vards uzvards
 • Risinājums jānosūta uz kursa asistenta e-pastu.

Vērtējums

Uzdevums tiks vērtēts sekojoši:

 1. 60% - Korekta programmas darbība salīdzinot tikai failu vārdus un izmērus
 2. 10% - -d datuma salīdzināšanas opcijas realizācija
 3. 20% - -md5 opcijas realizācija
 4. 10% - --help realizācija

Piemēri

Darbinām md3, salīdzinām arī datumus, izvadam rezultātus log failā.

md3 -d > log

Salīdzinām failus tikai pēc vārdiem

md3

Salīdzinām failus pēc vārdiem un izveidošanas datumiem

md3 -d

Salīdzinām failus pēc satura

md3 -md5

Salīdzinām failus pēc satura, vārdiem un datumiem. Izvadam tikai tos, kam visi vienādi.

md3 -d -md5

Derīga informācija

 • Ieteikums: izstrādājiet programmatūru pakāpeniski. Piemēram, vispirms ielasiet un izdrukājiet datus. Tad pievienojiet datu analīzi un reģistrēšanu savās datu struktūrās. Tad pievienojiet datu analīzi lai tos sakārtotu izdrukai. Testējiet vispirms uz pareiziem datiem. tad uz kļūdainiem datiem.

J&A (jautājumi un atbildes)

J: Uzdevums pārāk grūts, vai var pagarināt termiņu?

A: Noteiktais termiņš paliek spēkā. Iesaku risināt savlaicīgi, lai pietiek laika neparedzētu problēmu risināšanai.

J: Vai jāignorē gan "soft", gan "hard" saites?

A: Vājās saites (soft links) jāignorē. Stingrās saites (hard links) nav jāignorē. Lielākā daļa failu, ko mēs ikdienā redzam savās direktorijās ir cietās saites uz failu i-node struktūrām. Tāpēc ignorējot arī stingrās saites mēs ignorētu praktiski visus failus.


Uz LSP kursa sākuma lapu.