LU-LSP-b13:L01

From DiLab
Jump to: navigation, search

Praktiskais darbs #1

Darbs ir paredzēts, lai iepazītos ar Linux kā izstrādes un testēšanas vidi, un atkārtotu C programmēšanas pamatus.

Darbu jāiesniedz Github Classroom laboratorijas darbu repozitorijā. Ielūguma links e-studijās. Faila nosaukums LSP_PD1_vards_uzvards.c

Beigās risinājumi tiek apskatīti kopīgi, pārrunājot risināšanas gaitu.

Uzdevumi

1. Uzrakstīt funkciju int sv_garums(char *virkne), kas atrod simbolu virknes garumu

 • Šeit un turpmāk var pieņemt, ka simbolu virknes korekti beidzas ar nulles simbolu (C kodā pierakstāms kā '\0', vai arī vienkārši 0)

2. Uzrakstīt funkciju void sv_kopet(char *no, char *uz), kas nokopē simbolu virkni

 • Var pieņemt, ka vietas pietiks.
 • Izaicinājums – neizmantot papildus mainīgos!

3. Uzrakstīt funkciju int sv_meklet(char *kur, char *ko)

 • Funkcija sameklē un atgriež simbolu skaitu no virknes "kur" sākuma līdz vietai, kur tajā pirmoreiz atrodama virkne "ko"
 • Ja "ko" nav atrodams virknē "kur", tad atgriež -1
 • sv_meklet("to be or not to be", "be") -> 3
 • sv_meklet("something else", "be") -> -1

4. Uzrakstīt funkciju void sv_apgriezt(char *virkne), kas apgriež simbolu virkni.

 • Piemērs: "abcd" -> "dcba"
 • Izmantotās papildus atmiņas apjomam jābūt neatkarīgam no simbolu virknes garuma!

5. (Neobligāts) Uzrakstīt funkciju void sv_vapgriezt(char *virkne), kas apgriež vārdus simbolu virknē

 • Piemērs: "hello world" -> "world hello"
 • Izmantotās papildus atmiņas apjomam jābūt neatkarīgam no simbolu virknes garuma!

Papildinformācija

Risinājums rakstīt vienā vai vairākos C pirmkoda failos.

Risinājumus pārbaudīt, uzbūvējot bināro failu izmantojot GCC kompilatoru, un testējot ar saviem izdomātiem testa piemēriem.

Piemēram, ja risinājums un testa piemēri ir aprakstīti failā pd1.c, var rīkoties šādi:

Pirmkārt, uzbūvējam pd1 izpildāmo failu:

$ gcc pd1.c -o pd1

Otrkārt, palaižam pd1 izpildāmo failu:

$ ./pd1

Faila pd1.c šablons:

#include <stdio.h>

int sv_garums(char *virkne)
{
  // ...
  // TODO: PD1.1 kodu rakstīt te!
  // ...
}
 
void sv_kopet(char *no, char *uz)
{
  // ...
  // TODO: PD1.2 kodu rakstīt te!
  // ...
}

int sv_meklet(char *kur, char *ko)
{
  // ...
  // TODO: PD1.3 kodu rakstīt te!
  // ...
}

void sv_apgriezt(char *virkne)
{
  // ...
  // TODO: PD1.4 kodu rakstīt te!
  // ...
}

void sv_vapgriezt(char *virkne)
{
  // ...
  // TODO: PD1.5 kodu rakstīt te!
  // ...
}

int main(void) {
  char buferis[100];

  printf("Tests uzdevumam PD1.1:\n");
  printf("%d\n", sv_garums("hello world"));
  printf("%d\n", sv_garums("123"));
  printf("%d\n", sv_garums(""));

  printf("Tests uzdevumam PD1.2:\n");

  // ...
  // TODO: PD1 testu kodu rakstīt te!
  // ...

  // Uzdevumus 4. un 5. testēt šādā veidā, lai izvairītos no access violation!
  // sv_kopet("abcd", buferis);
  // sv_apgriezt(buferis);
  // printf("%s\n", buferis);

  return 0;
}


Piezīme. Iepriekš jau atrisinātos uzdevumus drīkst izmantot tālāko uzdevumu risināšanai. Piemēram, uzdevumu 2.-5. risinājumos drīkst izmantot funkcijas sv_garums izsaukumu.

Par strlen veiktspēju

Vai Jūsu garuma funkcija strādā tik pat ātri kā GLibC strlen funkcija?

Interesei te ir:

Par simbolu virkņu meklēšanu

Ir vairāki viltīgi algoritmi, kas atšķiras no naivā meklēšanas algoritma ar labāku veiktspēju.

Piemēram, Boyer-Moore algoritms, kas meklē no otra gala un lec uz priekšu pa vairākiem burtiem, ja iespējams.