LU-LSP-b13:L06

From DiLab
Jump to: navigation, search

Praktiskais darbs #6 - atmiņas rezervācija

Programma

Uzrakstīt programmu, kas rezervē atmiņu (drīkst to pēc tam neatbrīvot). Programmu būs jāizmanto zemak aprakstītajos eksperimentos. Par pamatu var izmantot šo skeletu:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int main(void)
{
    printf("allocating...\n");

    // ...

    printf("done\n");
    return 0;
}

Eksperimenti

Eksperimentāli noskaidrot, cik daudz atmiņas iespējams rezervēt heap segmentā (var lietot malloc()). Salīdziniet - vai un kā šis apjoms mainās, ja:

 • Atmiņa tiek rezervēta "vienā gabalā" (one chunk)
 • Atmiņa tiek rezervēta pa 1MB lieliem gabaliem (many chunks)

Kādi ir secinājumi?

Novērtējums

Salīdziniet programmu ātrdarbību:

 • 1. variants - atmiņa tiek rezervēta, bet netiek izmantota.
 • 2. variants - atmiņa tiek rezervēta un tiek izmantota (piemēram, aizpildīta ar 0, izmantojot memset() funkciju)
 • Salīdziniet izpildes laiku, ja tiek veikta 100MB atmiņas rezervāciju.

Padoms. Laiku ērti ir mērīt ar programmu time. (Lai korekti interpretētu programmas dotos rezultātus, jāsaskaita kopā "system" un "user" laiks; pirmais atbilst laikam, kas pavadīts sistēmas izsaukumos, otrais: laikam, ko programma patērējusi izpildot pati savu kodu).

Izmantojot proc failusistēmu vai ps programmu, novērtējiet (1) kopējās rezervētās virtuālās atmiņas (VmSize), (2) resident set size izmērus (VmRSS) abos gadījumos. Secinājumi?

Steka atmiņa

Eksperimentāli noskaidrot, cik daudz atmiņas iespējams rezervēt stekā. Padoms - atmiņas rezervācijai stekā izmantot funkciju alloca()!

 • Kas notiks, ja programmas darbības laikā tiks izsaukta šāda funkcija:
void f() {
   char array[100 * 1024 * 1024];
   memset(array, 0, sizeof(array));
}
 • Izskaidrot, kāpēc. Kas mainītos, ja mainīgais array būtu deklarēts kā "static"?

Iesūtīšana

Risinājumus ievietot estudijas.lu.lv Atbildes raksta atvēlētajā teksta laukā, Programmas pirmkodu pievienot pielikumā ar nosaukumu "LSP_PD6_Vards_Uzvards.c".