LU-LSP-b13:L10

From DiLab
Jump to: navigation, search

PD#10: Starprocesu komunikācija

Vienkāršāki socketi

Kursa projektā izmantosim socketus zemākā līmenī, bet šoreiz priekš PD10 varat izmantot ērtāku risinājumu:

 • funkcija socketpair() noņem sarežģītību veidojot sockets
  • atgriež pāri ar socketiem, ko var lietot līdzīgi kā pipe, lietojot fork()
  • katrs no procesiem aizver nevajadzīgo faila deskriptoru
  • Šie ir anonīmi socketi - tie neparādās ārpus procesiem un tiem nevar pieslēgties caur tīkla adresi. Tie izmanto domēna adreses/faila mehānismu, un loģiski nav derīgi socket savienojumam starp atsevišķiem datoriem tīklā.


Uzdevums

Realizēt komunikāciju starp parent un child progammām ar socket palīdzību.

Parent process padod child procesam ASCII rindiņu, kura satur divus skaitļus.

Child process rindiņu nolasa (piemēram, ar scanf funkciju), saskaita skatļus, izvada rezultātu (kā ASCII rindiņu) atpakaļ parentam.

Koda šablons:

#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int main(void)
{
  int ret = socketpair(AF_UNIX, SOCK_STREAM, 0, sock);
  if (ret) {
	perror("socketpair");
	return 1;
  }


  // fork

  // in parent code: write to socket, wait for reply, read it, and output it


  // in child code: read from socket, process arguments, write reply, exit

  return 0;
}

Padomi

 • Izmantot funkciju fork().
 • Izmantot funkciju socketpair().


Iesūtīšana

Iesūtīt programmas C kodu estudijas.lu.lv