LU-LSP-b13:LA

From DiLab
Jump to: navigation, search

Linux lietotāja programmatūras atkļūdošanas rīki

 • gdb - GNU debugger
  • gdbserver - GDB papildprogramma attālinātai atklūdošanai. gdbserver var palaist, piemēram, uz iegultas sistēmas bez grafiskās saskarnes, un atkļūdot tur esošās programmas caur TCP savienojumu, pieslēdzoties ar "parasto" GDB kā ar klientu.
 • valgrind - apvieno sevī vairākus jaudīgus rīkus: dinamiskās atmiņas lietošanas pārbaudes rīku (--tool=memcheck), profilētāju (--tool=callgrind) u.c.
 • objdump - disasemblēšanas rīks, simbolu informācija
 • /proc failusistēma - visa veida informācija par procesiem un sistēmas resursiem
 • strace & ltrace utilītas, ptrace sistēmas izsaukums - konkrēta procesa darbības izsekošana
 • Dažāda veida informācija par resursu lietojumu:
  • ps - procesi
  • top/htop - aktīvākie procesi
  • nstat - tīkls ("network status")
  • vmstat - atmiņa ("virtual memory status")
 • Vēl cita veida informācija par resursu lietojumu (vairāk kodola un HW atkļūdošanai?):
  • lsusb - parādīt pieslēgtās USB ierīces ("list usb")
  • lspci - parādīt pieslēgtās PCI ierīces ("list pci")
  • lsof - parādīt atvērtos failus ("list open files")


Piemērs

Atkļūdojamās programmas kods:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void nullDeref(int *p) {
  *p = 0x1234;
}

void f(int param);
void g(void) {
  printf("calling g\n");
  f(0);
}

void f(int param) {
  int localVariable = 1;
  printf("calling f, &localVariable=%p\n", &localVariable);
  g();
}

void stackOverflow(void) {
  f(1);
}

void memoryAllocate(void) {
  int i, j;
  char *array = malloc(10);
  i = j = 5;
  while (i-- >= 0) {
    array[i] = 0x13;
  }
  while (j++ >= 0) {
    array[j] = 0x13;
  }
}


int main(void) {
  int i;
  int *p = NULL;
  nullDeref(p);
  stackOverflow();
  for (i = 0; i < 100; ++i) {
    memoryAllocate();
  }
  return 0;
}