LU-LSP-b:L09b

From DiLab
Jump to: navigation, search

Praktiskais darbs #9.b - steka satura analīze un piekļuve stekam.

 • Funkciju izsaukumu analīze. printf() lietošana steka satura izdrukai.
 • Koda disasamblēšana ar objdump vai gdb programmām.
objdump -dS <binary-file> | less
 • Piekļuve reģistru saturam caur inline asamblera kodu.
#define GET_EBP_VALUE(result) \
  asm volatile("movl %%ebp, %0\n" : "=m" (result))

Iesūtīšana

Šis PD nav obligāts, nav jāiesūta.

Uzdevumi:

1) Panākt, ka f() izsauc sevi izmantojot steka pārpildi (bez ASM koda).

2) Panākt, ka f() veiksmīgi izsauc funkciju system() ar argumentu "touch file.txt", izmantojot steka pārpildi

Programmas kods

Kompilēt ar opcijām "-g -fno-stack-protector"

#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>

void f(void) {
  char s[16];
  gets(s);
  printf("%s\n", s);
}

int main(void) {
  f();
  return 0;
}


Modificēts kods:

#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>

#define GET_EBP_VALUE(result)				\
   asm volatile("movl %%ebp, %0\n" : "=m" (result))

#define GET_ESP_VALUE(result)				\
   asm volatile("movl %%esp, %0\n" : "=m" (result))

uint32_t esp, ebp;

void f(void) {
  GET_EBP_VALUE(ebp);
  printf("%p\n", (void *) ebp);

  char s[16];
  gets(s);
  printf("%s\n", s);

  asm("leave");
  GET_ESP_VALUE(esp);
  *(uint32_t *) esp = f;
  asm("pop %eax");
  asm("push %eax");
  asm("jmp %eax");
}

int main(void) {
  f();
  return 0;
}