LU-MLI-s

From DiLab
Jump to: navigation, search

LU DF Specseminārs: Garāžā 36 (2015.g. rudens)

Jaunumi

 • Mikseris ar SSE akseleratora studentiem notiks SSE Riga telpās:
  • 16.okt. 14:15
  • 23.okt. 14:15


Apraksts

No idejas līdz mobilai lietotnei 36 akadēmiskajās stundās.

Semināra mērķis ir iegūt zināšanas un praktiskas iemaņas, kas nepieciešamas, lai ideju attīstītu par īsta produkta prototipu. Šī semināra ietvaros plānots realizēt idejas, kas domātas mobilajām iekārtām. Papildus tehniskajām lietām seminārā tiks likts apskatīta produkta izstrādes biznesa puse, kas netiek apskatīta tradicionālajos programmatūras izstrādes kursos. Semināra dalībnieki pirmajās nodarbībās prezentēs savas idejas un apvienojas 3-5 cilvēku komandās. Katra komanda semestra laikā attīsta un realizē savu. Gala eksāmens paredzēts prezentācijas formā, kurā tiek vērtēta gan prototipa gatavība, gan biznesa modelis. Ideālā gadījumā kā viens no vērtēšanas kritērijiem būs lietotnes lejupielāžu skaits AppStore.


Studentu vērtējums no 2014.g pavasara: ~6.8 no 7.0, (studentu komentāri par kursu šeit)

Administratīvā daļa

 • Laiks: Ceturtdienas, 16:30
 • Vieta: LU DF 312. telpā.
 • Vada: Leo Seļāvo

Eksāmens

Kursa atzīme tiks izlikta saskaņā ar rezultātiem darbojoties akseleratorā. Lai veicās!

Mājas darbs: Kopsavilkums I

Aprakstus vēlams papildināt ar grafikiem, tabulām, bildēm, kas papildina tekstu. Ja kādu no sadaļām nevarat aizpildīt, tad pamatojiet kādēļ šī sadaļa jums nav aktuāla.

Kopsavilkumu jāiesūta pasniedzējam pa epastu, pdf formātā, ar subject MLI Kopsavilkums I: [komandas nosaukums] Iesūtīšanas termiņš: 8. novembris, 23:59

Uzdevums komandās. Sagatavot kopsavilkumu līdz šim paveiktajam pēc sekojoša plāna:


Ievads

 1. Komandas sastāvs (vārds, uzvārds, apl.nr)
 2. Idejas nosaukums
 3. Īss idejas apraksts, 140 zīmes
 4. Saites uz Twitteri/Facebook/lapu u.c.

Idejas apraksts max 1/2 lapa

 1. Pievienotās vērtības apraksts. Kādu problēma tiek risināta? Kādu vērtību ideja/produkts sniegs gala lietotājam?
 2. Kāda ir mērķauditorija? Kādēļ?
 3. Kādi ir galvenie konkurenti?
 4. Kāda ir Jūsu idejas galvenā priekšrocība salīdzinot ar konkurentiem


Go2Market stratēģija max 2 lapas

 1. Kādi ir jūsu projekta "total market size" un "reachable market size"? Kā tos aprēķinājāt?
 2. Caur kādiem kanāliem sasniegsiet tirgu?
 3. Par ko prasīsiet naudu un kad? Aprakstiet savu cenu politiku un salīdziniet to ar konkurentu piedāvāto.
 4. Kāds ir plāns tirgus iekarošanai? Cik lielu tirgus daļu ir reāli sasniegt, cik ilgā laikā?
 5. Cik izmaksātu plānotās tirgus daļas sasniegšana? Kāds būtu izmaksu sadalījums pa pozīcijām?
 6. Kāds ir ieņēmumu/izdevumu plāns? Cik daudz naudas plānojat nopelnīt un cik tērēt?

Komanda un iesaiste max 1 lapa

 1. Par ko tieši katrs komandas biedrs ir atbildīgs
 2. Kurš ir komandas vadītājs un kādi tieši ir vadītāja pienākumi?
 3. Kāds ir idejas attīstības plāns? Kādi ir galvenie milestones?
 4. Aprakstiet kādas aktivitātes esat veikuši, lai pastāstītu pasaulei par savu ideju?

Customer traction max 1 lapa

 1. Aprakstiet ko esat darījuši un ko darīsiet, lai noskaidrotu savu potenciālo klientu viedokli par ideju.
 2. Kādas ir 3 galvenās lietas, ko esat uzzinājuši?
 3. Kādas 3 galvenās izmaiņas esat veikuši idejas koncepcijā/produktā balstoties uz klientu viedokli?

Pašnovērtējums max 1/2 lapa

 1. Ko uzskatāt par savu līdz šim galveno sasniegumu attīstot ideju?
 2. Kādas ir 3 galvenās problēmas, kas ir traucējušas darboties?
 3. Kāds ir jūsu augstākais mērķis, ko plānojat sasniegt ar savu ideju?

Kalendārs

Datums Nodarbības tēma Mājas darbi

08.09.2014

Iepazīšanās Piereģistrēties!

15.09.2014

Ideju prezentācijas, komandu veidošana Sagatavot ~5 min prezentāciju par savu ideju

22.09.2014

Komandas darba organizēšana, ideju prezentācijas -

29.09.2014

Par Product/market fit

MD1: Sagatavot un iesniegt epastā kā PDF dokumentu "Business model canvas" sava projekta idejai.

xx.xx.2014

Komandu prezentācijas, diskusija. Komandas prezentē savu biznesa modeli

xx.xx.2014

Prezentācija/workshop par lietotnes UX un saskarnes dizainu, MVP. http://demo.wtf.lv/seminars/ux_peteris_jurcenko.pdf

xx.xx.2014

Lekcija par "Domāšanu plašāk un lietotāju skaita audzēšanu".

xx.xx.2014

Komandu prezentācijas, diskusija. Komandas prezentē savas lietotnes UX

konceptus.

10.11.2014

Projektu diskusijas.

24.11.2014

Iesācējuzņēmēju 10 kļūdas (Guy Kawasaki).

Projektu diskusija.

01.12.2014

Rīki projekta vadībai un izstrādei. (Arturs Sosins)

08.12.2014

Go-to-market stratēģija.

Komandu prezentācijas, diskusija.

15.12.2014

Projektu demonstrācijas. Diskusija par kursa apgūto un nākamā semestra tēmām. Kursa noslēgums.

Oficiāli uzdota kursa atskaites eseja.

22.12.2014

Rakstiskā eksāmena (esejas) termiņš.

Termiņš kursa atskaites esejai.

12.01.2015

Pēdēja iespēja ziņām par projekta statusu, lai to ņemtu vērā pie atzīmes kursā. Piemēram, piesaistīto lietotāju skaits.

Vērtēšanas kritēriji

Kritērijs 0-40% 40 - 80% 80 - 100%
Prototips • Prototipa kvalitāte rada iespaidu, ka komanda nespētu to novest līdz galam.

• Prototipa funkcijas ir izvēlētas neveiksmīgi un no tam ir grūti novērtēt produkta pievienoto vērtību. • Komandas darba organizācija nav pārdomāta

• Prototips parāda produkta galveno pievienoto vērtību

• Prototips ir izmantojams, lai demonstrētu ideju klientam • Izvēlētais risinājums parāda, ka komanda ir spējīga atrisināt galvenos tehniskos un organizatoriskos izaicinājumus.

• Prototipu jau izmanto lietotāji ārpus komandas

• Prototips ir labi nostrādāts un ir veiksmīgi atrisināti galvenie tehniskie izaicinājumi • Komandas darba organizācija ir labi pārdomāta

Idejas apraksts/ prezentācija • Idejas apraksts/prezentācija rada sajūtu, ka tā ir veidota steigā un nepārdomāti.

• Saturā iztrūkst vai ir pavirši izstrādātas būtiskas sadaļas • Komanda nav nopietni gatavojusies, jūtams motivācijas trūkums

• Idejas apraksts/prezentācija aptver galvenās sadaļas un tās saprotami paskaidro.

• Pieminētie fakti ir pārbaudāmi • Ir aprakstīti pieņēmumi un metodes to apstiprināšanai

• Studentu iesniegtie materiāli un prezentācija atstāj profesionālu iespaidu

• Komanda parāda aizrautību ar ideju un rosina lasītāju/klausītāju uzzināt vairāk vai pamēģināt • Atbildot uz jautājumiem, komanda parāda padziļinātu izpratni par tirgu/produktu/iespējām

Go2market stratēģija • Piedāvātā stratēģija rada iespaidu, ka komanda nepārzin tirgu un savā būtībā balstās pieņēmumos, ticībā un lūgšanās • Go2Market stratēģija ir ticama un pārdomāta

• Izvēlētais tirgus atbilst produktam un komandas ambīcijām • Ir izpētīti konkurenti un to stiprās un vājās puses • Komanda ir atradusi savai idejai nišu un to detalizēti izpētījusi • Komanda ir skaidri definējusi savu konkurences priekšrocību

• Komandas piedāvātā stratēģija ir oriģināla, pārdomāta un, ar komandas resursiem, realizējama.

• Komanda ir atradusi sadarbības partneri ar skaidriem nosacījumiem, kas palīdzētu ieiet tirgū. • Komanda ir veiksmīgi pozicionējusi savu produktu, ņemot vērā tirgus nianses, konkurentus • Produkta cenu politika ir pārdomāta un reāla • Ir izveidots plāns un nosprausti konkrēti, sasniedzami mērķi

Iesaiste, komanda • Students nodarbības ir apmeklējis selektīvi, nav izrādījis aktivitāti un ieinteresētību notiekošajā • Students nodarbībās ir bijis aktīvs, uzdevis jautājumus, diskutējis par, ar nodarbības tēmu saistītiem, jautajumiem.

• Komandai ir darba plāns, nodefinēti uzdevumi un mērķi

• Students, ar savu iniciatīvu, ir palīdzējis citiem, atrisinājis kādu problēmu, kas ir ārpus semināra plāna.

• Ar savu ideju ir piedalījušies vēl kādā start-up pasakumā • Komanda ir turējusies pie plāna, kurā ir skaidri definēti pienākumi un atbildība

Customer traction • Potenciālo klientu viedoklis nav apkopots vai ņemts vērā.

• Ideja nav iznesta ārpus komandas un semināra

• Komanda ir mijiedarbojusies ar potenciālajiem klientiem, ir apkopojusi klientu viedokli un to ņēmusi vērā attīstot ideju.

• Rezultāti ir ticami un pārbaudāmi • Komanda ir izmantojusi sev pieejamos līdzekļus, lai par ideju pastāstītu pasaulei

• Idejai ir atbalstītāji ārpus komandas

• Ir savākusi ievērojamu like/retweet/download/sekotāju skaitu • Darbs komandā notiek sadarbojoties ar potenicālajiem klientiem

Iesācējuzņēmumu projekti

2014 rudens:

 • Tūrisma plānotājs
 • Automehāniķa meklētājs - LocalMech
 • Sociālais portāls studentiem
 • Spēle: Novus (IOS vidē)

Noderīgas saites

 • How to Start a Startup - Everything we know about how to start a startup, for free, from some of the world experts.


Android

No Emil Syundyukov prezentācijas


Saskarnes veidošana

UI/UX

Weinschenk] from Human Factors International (HFI)

No Pētera Jurčenko prezentācijas:

 • dpi.lv - DPI love ♥ Easily find the DPI/PPI of any screen