LU-MOP-MD1

From DiLab
Jump to: navigation, search

LU MOP kursa mājas darbs MD1.

MD1

Izveidot programmiņu asemblerā, kas aprēķina aritmētiskās progresijas summu no 1 līdz n ar soli 1.

 • Parametrs, un atgriežamie skaitļi ir bez zīmes, tātad, pozitīvi.
 • Kļūdas vai nepareizu ievaddatu gadījumā jāatgriež 0.
  • Kļūdu analīzi veic asemblera programma, un C programma drukā visu, ko atgriež asemblers, tai skaitā kļūdu kodus.

Skaitlis n tiek padots kā parametrs. Jāizstrādā un jāiesniedz:

 1. Makefile - fails, kas ļauj kompilēt jūsu programmu
 2. md1.h - pirmkoda fails ar funkcijas prototipu (dots zemāk), ko iekļaus C, un realizēs asemblera pirmkods.
 3. md1.s - programmu asemblerā, kas aprēķina aritmētiskās progresijas summu.
 4. md1_main.c - programmu C valodā, kas izsauc asamblera programmu un padod tai parametru n un saņem rezultātu, ko izdrukā uz ekrāna.

Testējot, parametrs n jāpadod no komandu rindas, līdzīgi kā praktisko darbu piemēros.

Tātad, jums failā md1_main.c būs jāizveido programma main(), kas saņem parametru caur argv[1], pārveido to par int tipa veselu skaitli. Šis skaitlis jāpadod kā parametrs funkcijai asum(), kas realizēta asemblera kodā, failā md1.s

Rezultāts jāsaņem atpakaļ C programmā un jāizdrukā, piemēram, ar printf() funkciju. Jāizdrukā tikai skaitlis un rindas beigu simbols '\n'.

Piemērs izsaukumam (tam, kā jūsu programma tiks testēta, tikai ar citiem skaitļiem).

leo@asm1:~/work/md1$> qemu-arm ./md1 10
55

Vajadzības gadījumā var pievienot lietojamās bibliotēkas ar -L parametru:

leo@asm1:~/work/md1$> qemu-arm -L /usr/arm-linux-gnueabi ./md1 10


Risinājums nedrīkst izmantot reizināšanas instrukcijas!

Risinājumam jābūt testētam, un jādarbojās uz asm1.linux.edu.lv servera (arm platformai, emulācijas režīmā).

Iesniegšana

Risinājumu jāiesūta elektroniski, sekojošā veidā. Risinājumam ar visiem failiem jābūt uz servera asm1.linux.edu.lv jūsu konta direktorijā "md1":

~/md1/

Uzskaitītie faili tiks izkopēti no minētas direktorijas MD termiņa beigās. Šajā pašā direktorijā tiks iesūtīts jūsu darba vērtējums.

md1.h

md1.h ir "hedera fails", kurā jāiekļauj asum() funkcijas prototips, šādi:

unsigned int asum( unsigned int n );

Ir būtiski pieturēties pie šāda funkcijas prototipa, lai tas būtu vienots ar saskarni, kā to lietos testēšanas programmas.Jautājumus un neskaidrības par MD lūdzu iesūtīt kursa google grupā.