LU-OSI-M10:index

From DiLab
Jump to: navigation, search

Operētājsistēmu inženierija -M

LU DF kurss, maģistru programma, 2010.g rudens

Kursa apraksts: [LV], [EN]

Pasniedzējs: asoc.prof. Leo Seļāvo

Notiek: ceturtdienās, 12:30 - 16:10


Ziņu kopa: LU-OSI-M at google groups. Lai pievienotos ziņu kopai, lūdzu sūtīt epastu Leo.


Praktisko un mājas darbu iesniegšana izpildāma noteiktajos datumos un laikos elektroniski.

 • Iesniegšanas termiņa laiks ir 30min pirms lekcijas, tātad 12:00.
 • e-pasta Subj. jānorāda sekojošā formā "OSI PD1 Vards Uzvards" - piemers PD1 iesniegumam.
 • Iesniegto failu vārdam arī jābūt līdzīga formātā, bet ar svītru tukšumu vietā, piemēram: "OSI_PD1_Vards_Uzvards.pdf"
 • Ja iesniegts tiek ar novēlošanos, rezultāts tiek samazināts par 10% par katru nokavēto dienu.
 • Jums ir iespēja semestra laikā izmantot 72 stundas termiņa pagarināšanai bez "soda punktiem", par to rakstiski paziņojot pasniedzējam. Piemēram, 24h par PD3 un 48h par PD5.

Kalendārs

Nedēļas datumi Kursa saturs un lasāmviela Darbi un termiņi
xx.08.2010. - xx.09.2010. Reģistrācijas nedēļa
09.09.2010 Ievadlekcija. Operētājsistēmas.

Lekcijas piezīmes un "case study".

Pasludināts praktiskais darbs PD1.
09.09.2010 PC aparatūra un x86 programmēšana.

Lekcijas piezīmes

Lasāmviela: Carter, Paul A. PC Assembly Language. July 23, 2006. (Piezīme: nelasīt 5, 6, and 7.2. nodaļas)

Lasāmviela: Ritchie, Dennis M. "The Evolution of the Unix Time-sharing System." AT&T Bell Laboratories Technical Journal 63, no. 6, Part 2 (October 1984): 1577-93.

16.09.2010 OS organizācija.

Lekcijas piezīmes

Lasāmviela: Engler, D. R., Kaashoek, M. F., and O'Toole, J. 1995. Exokernel: an operating system architecture for application-level resource management. In Proceedings of the Fifteenth ACM Symposium on Operating Systems Principles (Copper Mountain, Colorado, United States, December 03 - 06, 1995). M. B. Jones, Ed. SOSP '95. ACM, New York, NY, 251-266.

Pasludināts PD2.

23.09.2010

Adrešu apgabali lietojot segmentāciju. Lekcijas piezīmes. Lasāmviela: bootasm.S, bootother.S, bootmain.c, main.c, un init.c no xv6.

PD1 nodošanas termiņš.

23.09.2010

Adrešu apgabali lietojot adrešu tabulas. Lekcijas piezīmes. Lasāmviela: setupsegs no xv6.

30.09.2010

Pārtraukumu un izņēmumu (exception) apstrāde. Lekcijas piezīmes. Lasāmviela: trapasm.S, trap.c, syscall.c, un usys.S no xv6.

07.10.2010

Daudzprocesoru vides un slēgšanas mehānismi (locking). Lekcijas piezīmes. Lasāmviela: spinlock.c un pārskatīt mp.c no xv6. Vēl par spinlock-iem, semaforiem un futex

14.10.2010

Pavedieni, procesi un konteksta pārslēgšanās. Lekcijas piezīmes. Lasāmviela: proc.c, setjmp.S, un sys_fork (sysproc.c) no xv6.

 • PD2 nodošanas termiņš.
 • Pasludināts PD3.
21.10.2010

Procesi un koordinācija. Lekcijas piezīmes. Lasāmviela: proc.c, sys_exec, sys_sbrk, sys_wait, sys_exit, un sys_kill no xv6.

28.10.2010
 • Faili un disku ievads/izvads.

Lekcijas piezīmes. Lasāmviela: iread, iwrite, filewrite, fileread, wdir, mknod1 un saistīto kodu no sistēmas izsaukumiem iekšā fs.c, bio.c, ide.c un file.c no xv6.

 • Vārdu piešķiršana (naming).

Lekcijas piezīmes. Lasāmviela: namei un pārējo no fs.c, sysfile.c un file.c no xv6.

04.11.2010 Vidus semestra kontroldarbs
11.11.2010

Augstas veiktspējas failu sistēmas. Lekcijas piezīmes.

Lasāmviela: Journaling the Linux ext2fs Filesystem


PD4-A nodošanas termiņš.

25.11.2010

Plānošana (scheduling). Lekcijas piezīmes.

Lasāmviela: Mogul, Jeffrey, and K. K. Ramakrishnan. "Eliminating Receive Livelock in an Interrupt-driven Kernel." Proceedings of the USENIX 1996 Annual Technical Conference. San Diego, CA: January 1996.

PD4-B nodošanas termiņš.

02.12.2010

Mikrokodoli. Lekcijas piezīmes.

Lasāmviela: Liedtke, Jochen. "Improving IPC by Kernel Design." 14th ACM Symposium on Operating System Principles (SOSP). Asheville, North Carolina: 5-8 December 1993.

PD4-C nodošanas termiņš.

09.12.2010

Virtuālās mašīnas. Lekcijas piezīmes 2010. Lekcijas piezīmes 2009 (atsaucās uz "Disco" publikāciju).

Lasāmviela: Keith Adams, Ole Agesen, "A Comparison of Software and Hardware Techniques for x86 Virtualization" (VMware).


Lasāmviela (neobligāta): Bugnion, Edouard, Scott Devine, and Mendel Rosenblum. "Disco: Running Commodity Operating Systems on Scalable Multiprocessors." In Proceedings of the Sixteenth ACM Symposium on Operating Systems Principles. Saint-Malo, France: October 1997.

PD4 visu daļu nodošanas termiņš.

16.12.2010 Praktiskie darbi neklātienē.
23.12.2010

Mērogojama koordinācija. Lekcijas piezīmes.

Lasāmviela: Mellor-Crummey, John M., and Michael L. Scott. "Algorithms for Scalable Synchronization on Shared-Memory Multiprocessors." ACM Transactions on Computer Systems 9, no. 1 (January 1991): 21-65.

xx.xx.xx

(papildus

tēmas)

Čaula (shell). Lekcijas piezīmes.

OS kļūdas un testēšana. Lekcijas piezīmes.


XFI. Lekcijas piezīmes.


Drošība: OKWS. Lekcijas piezīmes.


Multics un UNIX. Lekcijas piezīmes.


OS servisu abstrakcijas. Lekcijas piezīmes.

xx.12.2010. - xx.01.2010. Ziemassvētku un Jaungada brīvdienas
xx.01.2011 Projektu beigšana, gatavošanās eksāmenam un demo sesijai.
20.01.2011 12:30 Eksāmens

Katrs students līdz 10.01.2011 izvēlas un paziņo savu eksāmena variantu, ka vienu no sekojošiem:

 • Rakstisks eksāmens līdzīgi vidus semestra kontroldarbam.
 • Realizēts augstāka līmeņa praktiskais darbs (tīklu atbalsts, čaula, vai tml.) un tā demonstrācija eksāmena dienā.
20.01.2011 Projektu demo sesija

Praktiskie darbi (PD)

Slaidi

xv6

Lekciju lasāmviela un praktiskie darbi atsaucas uz xv6 pirmkodu. Tas ir pieejams divos formātus:

Saites

 • Rīki
 • PDP-11 assemblera piezīmes. Dažos vecākos kursa uzdevumos vai tekstos varētu būt "iezagūšās" PDP asssemblera instrukcijas, piemēram "TST -(SP)".

Citi kursi (ko lasa Leo Seļāvo) LU