LU-OSI-m12

From DiLab
Jump to: navigation, search

Operētājsistēmu inženierija (OSI)

LU DF maģistru un doktorantu studiju kurss DatZ5048, meklēt eStudijās.


 • Pasniedzējs: Leo Seļāvo (epasts: vards.uzvards @ gmail.com)
 • Vērtējums = 40% mājas un praktiskie darbi, 10% dalība klasē, 20% KD1 un 30% KD2(eksāmens).


Praktisko un mājas darbu iesniegšana izpildāma noteiktajos datumos un laikos elektroniski.

 • Iesniegšanas termiņa laiks ir 30 minūtes pirms lekcijas sākuma.
 • e-pasta Subj. jānorāda sekojošā formā "OSI MD1 Vards Uzvards" - piemērs MD1 iesniegumam.
 • Iesniegto failu vārdam arī jābūt līdzīga formātā, bet ar svītru tukšumu vietā, piemēram: "OSI_MD1_Vards_Uzvards.pdf"
 • Ja iesniedzams teksts, piemēram, eseja vai apraksts, tad failam jābūt PDF formātā, ja vien nav prasīts citādi uzdevuma nosacījumos.
 • Ja iesniedzami vairāki faili, piemēram, programmas pirmkods, tad tie iepriekš arhivējami kā *.zip arhīvs ar tādu pat faila vārdu kā aprakstīts iepriekš: "OSI_MD1_Vards_Uzvards.zip".
 • Ja darbs tiek iesniegts ar novēlošanos, rezultāts tiek samazināts par 50%. Ja darbs iesniegts vairāk kā nedēļu pēc termiņa, pasniedzējs darbu var nepieņemt.Kalendārs

Nedēļas datumi Kursa saturs un lasāmviela Darbi un termiņi
06.09.2012 Ievads, operētājsistēmas.

Lekcijas piezīmes un "case study".

Pasludināts praktiskais darbs PD1.
06.09.2012 PC aparatūra un x86 programmēšana.

Lekcijas piezīmes

Lasāmviela: Carter, Paul A. PC Assembly Language. July 23, 2006. (Piezīme: nelasīt 5, 6, and 7.2. nodaļas)

Lasāmviela: Ritchie, Dennis M. "The Evolution of the Unix Time-sharing System." AT&T Bell Laboratories Technical Journal 63, no. 6, Part 2 (October 1984): 1577-93.

13.09.2012 OS organizācija.

Lekcijas piezīmes

Lasāmviela: Engler, D. R., Kaashoek, M. F., and O'Toole, J. 1995. Exokernel: an operating system architecture for application-level resource management. In Proceedings of the Fifteenth ACM Symposium on Operating Systems Principles (Copper Mountain, Colorado, United States, December 03 - 06, 1995). M. B. Jones, Ed. SOSP '95. ACM, New York, NY, 251-266.

Pasludināts PD2.

20.09.2012

Adrešu apgabali lietojot segmentāciju. Lekcijas piezīmes. Lasāmviela: bootasm.S, bootother.S, bootmain.c, main.c, un init.c no xv6.

20.09.2012

Adrešu apgabali lietojot adrešu tabulas. Lekcijas piezīmes. Lasāmviela: setupsegs no xv6.

27.09.2012

Pārtraukumu un izņēmumu (exception) apstrāde. Lekcijas piezīmes. Lasāmviela: trapasm.S, trap.c, syscall.c, un usys.S no xv6.

PD1 nodošanas termiņš.

04.10.2012

Daudzprocesoru vides un slēgšanas mehānismi (locking). Lekcijas piezīmes. Lasāmviela: spinlock.c un pārskatīt mp.c no xv6. Vēl par spinlock-iem, semaforiem un futex

11.10.2012

Pavedieni, procesi un konteksta pārslēgšanās. Lekcijas piezīmes. Lasāmviela: proc.c, swtch.S, un sys_fork (sysproc.c) no xv6.

 • PD2 nodošanas termiņš.
 • Pasludināts PD3.
18.10.2012

Procesi un koordinācija. Lekcijas piezīmes. Lasāmviela: proc.c, sys_exec, sys_sbrk, sys_wait, sys_exit, un sys_kill no xv6.

25.10.2012
 • Faili un disku ievads/izvads.

Lekcijas piezīmes. Lasāmviela: iread, iwrite, filewrite, fileread, wdir, mknod1 un saistīto kodu no sistēmas izsaukumiem iekšā fs.c, bio.c, ide.c un file.c no xv6.

 • Vārdu piešķiršana (naming).

Lekcijas piezīmes. Lasāmviela: namei un pārējo no fs.c, sysfile.c un file.c no xv6.

01.11.2012

Augstas veiktspējas failu sistēmas. Lekcijas piezīmes.

Lasāmviela: Journaling the Linux ext2fs Filesystem


08.11.2012 Vidus semestra kontroldarbs

PD4-A nodošanas termiņš.

15.11.2012

Plānošana (scheduling). Lekcijas piezīmes.

Lasāmviela: Mogul, Jeffrey, and K. K. Ramakrishnan. "Eliminating Receive Livelock in an Interrupt-driven Kernel." Proceedings of the USENIX 1996 Annual Technical Conference. San Diego, CA: January 1996.

PD4-B nodošanas termiņš.

22.11.2012

Mikrokodoli. Lekcijas piezīmes.

Lasāmviela: Liedtke, Jochen. "Improving IPC by Kernel Design." 14th ACM Symposium on Operating System Principles (SOSP). Asheville, North Carolina: 5-8 December 1993.

PD4-C nodošanas termiņš.

29.11.2012

Virtuālās mašīnas. Lekcijas piezīmes 2010. Lekcijas piezīmes 2009 (atsaucās uz "Disco" publikāciju).

Lasāmviela: Keith Adams, Ole Agesen, "A Comparison of Software and Hardware Techniques for x86 Virtualization" (VMware).


Lasāmviela (neobligāta): Bugnion, Edouard, Scott Devine, and Mendel Rosenblum. "Disco: Running Commodity Operating Systems on Scalable Multiprocessors." In Proceedings of the Sixteenth ACM Symposium on Operating Systems Principles. Saint-Malo, France: October 1997.

PD4 visu daļu nodošanas termiņš.

06.12.2012

Mērogojama koordinācija. Lekcijas piezīmes.

 • Lasāmviela (papildus): Andrew Baumann, Paul Barhamy, Pierre-Evariste Dagandz, Tim Harrisy, Rebecca Isaacsy,

Simon Peter, Timothy Roscoe, Adrian Schupbach, and Akhilesh Singhania, "The Multikernel: A new OS architecture for scalable multicore systems." In Proceedings of the 22nd SOSP, Big Sky, MT, USA, Oct 2009.

PD5 (individuālā projekta) tēmas izvēle (iesūtīt e-pastu).

13.12.2012

Čaula (shell). Lekcijas piezīmes.

20.12.2012

(papildus

tēmas)

OS kļūdas un testēšana. Lekcijas piezīmes.


XFI. Lekcijas piezīmes.


Drošība: OKWS. Lekcijas piezīmes.


Multics un UNIX. Lekcijas piezīmes.


OS servisu abstrakcijas. Lekcijas piezīmes.

24.12.2012. - 01.01.2013. Ziemassvētku un Jaungada brīvdienas
24.01.2013 Projektu demo sesija (kā daļa no eksāmena)
24.01.2013 Eksāmens (12:30)

Praktiskie darbi (PD)

 • Kursa beigās jāiesniedz pašnovērtējums. Prezentācija ar 3 slaidiem, kur katrs atbild uz sekojošiem jautājumiem:
  • Kam ieteiktu OSI kursu
  • Ko kursā var apgūt, ko man tas deva, pozitīvais.
  • Kas sagādaja visvairāk grūtības, negatīvais, pārsteigumi.

QUEMU

Praktiskajiem darbiem nepieciešams uzstādīt modificētu QEMU emulatoru. Ubuntu 11.04 vidē tas darāmas sekojoši (paldies Andrejam Vihrovam par piemēru):

binutils, GCC un GDB der jau tie, kas ir Ubuntu [1]. Lai uzstādītu «īpašo» QEMU no MIT kursa lapas, var izpildīt šādus soļus:

sudo apt-get install binutils build-essential 
sudo apt-get install checkinstall
sudo sed -i -e 's/TRANSLATE=1/TRANSLATE=0/' /etc/checkinstallrc
sudo apt-get build-dep qemu-kvm
wget -c http://web.mit.edu/6.828/src/qemu.2010/qemu-0.12.5-6828.2010-08-31.tar.gz
tar xzf qemu-0.12.5-6828.2010-08-31.tar.gz
cd qemu-0.12.5-6828
./configure --target-list="i386-softmmu"
make
sudo checkinstall
cd .. && rm -rf qemu-0.12.5-6828*

Slaidi

xv6

Lekciju lasāmviela un praktiskie darbi atsaucas uz xv6 pirmkodu. Tas ir pieejams divos formātus:

Saites

 • Rīki
 • PDP-11 assemblera piezīmes. Dažos vecākos kursa uzdevumos vai tekstos varētu būt "iezagūšās" PDP asssemblera instrukcijas, piemēram "TST -(SP)".

Interesanti OS projekti un lasāmviela


Citi kursi (ko lasa Leo Seļāvo) LU