LU-VIV-m11

From DiLab
Jump to: navigation, search

Virtuālās vides un paplašinātā realitāte (VIV)

LU DF maģistru un doktorantu studiju kurss DatZ7031, meklēt eStudijās.


Par kursu

Kursa ietvaros studenti un pasniedzējs apskata virtuālās vides un paplašinātās realitātes sistēmas, pielietojumus un saistītās pētniecības problēmas. Lielākā kursa daļa ir jaunāko publikāciju lasīšana, referēšana un diskusijas. Tāpēc studentiem pēc iespējas ātri (MD1) jāizvēlas publikācijas kuras tie lasīs un par kurām stāstīs citiem. Otra kursa daļa ir kursa projekts kura piedalās studenti individuāli vai grupās, atkarībā no projekta apjoma un tēmas. Projekta tēmas studenti ir aizināti izvēlēties paši, bet atsevišķas iespējas piedāvās arī pasniedzējs.

Kursa laikā vēlams pieteikties attiecīgajai kursa google grupai, lai varetu sekot aktualitātēm un piedalīties virtuālās (neklātienes) diskusijās. Septembra mēnesī kurss notiks eksperimentālā, virtuālā režīmā. Tas nozīmē, ka studentu klātbūtne nav fiziski nepieciešama, bet nepieciešams sekot kursa portālam un ziņu kopai, un pildīt uzdevumus.

Administratīvā informācija

 • Pasniedzējs: Leo Seļāvo (epasts: vards.uzvards @ gmail.com)
 • Vēstkopa komunikācijai par kursa aktualitātēm, uzdevumiem, termiņiem un problēmām:


Praktisko un mājas darbu iesniegšana izpildāma noteiktajos datumos un laikos elektroniski.

 • Iesniegšanas termiņa laiks ir 30 minūtes pirms lekcijas sākuma.
 • e-pasta Subj. jānorāda sekojošā formā "VIV MD1 Vards Uzvards" - piemērs MD1 iesniegumam.
 • Iesniegto failu vārdam arī jābūt līdzīga formātā, bet ar svītru tukšumu vietā, piemēram: "VIV_MD1_Vards_Uzvards.pdf"
 • Ja iesniedzams teksts, piemēram, eseja vai apraksts, tad failam jābūt PDF formātā, ja vien nav prasīts citādi uzdevuma nosacījumos.
 • Ja iesniedzami vairāki faili, piemēram, programmas pirmkods, tad tie iepriekš arhivējami kā *.zip arhīvs ar tādu pat faila vārdu kā aprakstīts iepriekš: "VIV_MD1_Vards_Uzvards.zip".
 • Ja darbs tiek iesniegts ar novēlošanos, rezultāts tiek samazināts par 50%. Ja darbs iesniegts vairāk kā nedēļu pēc termiņa, pasniedzējs darbu var nepieņemt.


Kalendārs

Datums, nedēļa Kursa saturs / pirmā prezentācija Uzdevumi / otrā prezentācija
06.09.2011. Virtuāla lekcija (Studenti piedalās neklātienē).

Ievads virtuālajās vidēs un to piemēri un pielietojumi. Virtuālās vides izklaidei, biznesam, medicīnai un apmācībai.


Kursa materiāli:

Second Life:

13.09.2011. Virtuāla lekcija

Virtuālās vides un paplašināta realitāte. Pielietojumi.


Kursa materiāli:

20.09.2011. Virtuāla lekcija
 • Uzdots MD3 mājas darbs - Tekstuālās un virtuālās vides salīdzinājums
 • Jāiesniedz MD1 un MD2
27.09.2011. Virtuāla lekcija


04.10.2011. Virtuālās pasaules un to arhitektūras (IEEE Computer raksts)
 • Diskusija par kursa projektiem
11.10.2011.
 • Diskusija par kursa projektiem
18.10.2011.
 • Artūrs Kadiķis
 • Tomass Sizass
 • Uzdots MD4 mājas darbs - Projekta pieteikums
25.10.2011.
 • Ingus Skaistkalns
 • Aldis Dejus
01.11.2011.
 • Mārtiņš Ceplis - ARG
 • Kristaps Krūtainis - LARP
 • Tomass Sizass - Mobilā paplašinātā realitāte
08.11.2011.
 • Dāvis Brediks
 • Andris Bērziņš (pārcelts)
 • Andris Stikāns
15.11.2011.
 • Dāvis Brediks
 • Andris Bērziņš
 • Ingus Skaistkalns
22.11.2011.
 • Jānis Leduskrasts
 • Andris Bērziņš
 • Andris Stikāns
29.11.2011.
 • Mārtiņš Ceplis
 • Kristaps Krūtainis
 • Romāns Koženovs
06.12.2011.
 • Mārcis Pinnis
 • Aldis Dejus
13.12.2011.
 • Mārcis Pinnis
 • Jānis Leduskrasts
20.12.2011. Romāns Koženovs Artūs Kadiķis
24.12.2011.

- 01.01.2012.

Ziemassvētku un Jaungada brīvdienas
17.01.2012. 10:30 Eksāmens - projektu demonstrācijas un plakāti.

MD

Mājas darbi.

MD1

Izvēlēties divas publikācijas referātam. Katrs students kursā prezentē divus referātus par publikācijām virtuālās un paplašinātas realitātes laukos. MD1 ietvaros katram studentam jāsameklē divas publikācijas par attiecīgajām tēmām un jāiesūta pa e-pastu pasniedzējam:

 • publikācijas autori un virsraksts
 • Avots (konference)
 • Tēma
 • Saite

MD2

Izvērtēt Second Life virtuālo vidi. Iesniegt aprakstu (1 lpp)

MD3

Izvērtēt LambdaMoo tekstuālo virtuālo vidi un uzrakstīt salīdzinājuma eseju uz vienas lapas.

 • Ja nav iespējas piekļūt LambdaMOO serverim, izlasiet šo aprakstu, vismaz sekciju "Basics".

MD4

Uzrakstīt kursa projekta pieteikumu. Apjoms 1-2 lapas PDF formātā. Aprakstīt sekojošo:

 • Dalībnieki.
 • Par ko ir projekts, motivācija, vīzija. Saistītie risinājumi, un ar ko jūsējais būs atšķirīgs vai pat labāks.
 • Sagaidāmais rezultāts, kā paredzēts realizēt.
 • Risinājums, pieeja problēmai.
 • Plāns, uzdevumi, iestrādes.

Saites

Ieteikumi prezentāciju veidošanā