LU-VIV-m12

From DiLab
Jump to: navigation, search

Virtuālās vides un paplašinātā realitāte (VIV)

LU DF maģistru un doktorantu studiju kurss DatZ7031, meklēt eStudijās.


Par kursu

Kursa ietvaros studenti un pasniedzējs apskata virtuālās vides un paplašinātās realitātes sistēmas, pielietojumus un saistītās pētniecības problēmas. Lielākā kursa daļa ir jaunāko publikāciju lasīšana, referēšana un diskusijas. Tāpēc studentiem pēc iespējas ātri (MD1) jāizvēlas publikācijas kuras tie lasīs un par kurām stāstīs citiem. Otra kursa daļa ir kursa projekts kura piedalās studenti individuāli vai grupās, atkarībā no projekta apjoma un tēmas. Projekta tēmas studenti ir aizināti izvēlēties paši, bet atsevišķas iespējas piedāvās arī pasniedzējs.

Kursa laikā vēlams pieteikties attiecīgajai kursa google grupai, lai varetu sekot aktualitātēm un piedalīties virtuālās (neklātienes) diskusijās. Septembra mēnesī kurss notiks eksperimentālā, virtuālā režīmā. Tas nozīmē, ka studentu klātbūtne nav fiziski nepieciešama, bet nepieciešams sekot kursa portālam un ziņu kopai, un pildīt uzdevumus.

Administratīvā informācija

 • Pasniedzējs: Leo Seļāvo (epasts: vards.uzvards @ gmail.com)
 • Vēstkopa komunikācijai par kursa aktualitātēm, uzdevumiem, termiņiem un problēmām:


Praktisko un mājas darbu iesniegšana izpildāma noteiktajos datumos un laikos elektroniski.

 • Iesniegšanas termiņa laiks ir 30 minūtes pirms lekcijas sākuma.
 • e-pasta Subj. jānorāda sekojošā formā "VIV MD1 Vards Uzvards" - piemērs MD1 iesniegumam.
 • Iesniegto failu vārdam arī jābūt līdzīga formātā, bet ar svītru tukšumu vietā, piemēram: "VIV_MD1_Vards_Uzvards.pdf"
 • Ja iesniedzams teksts, piemēram, eseja vai apraksts, tad failam jābūt PDF formātā, ja vien nav prasīts citādi uzdevuma nosacījumos.
 • Ja iesniedzami vairāki faili, piemēram, programmas pirmkods, tad tie iepriekš arhivējami kā *.zip arhīvs ar tādu pat faila vārdu kā aprakstīts iepriekš: "VIV_MD1_Vards_Uzvards.zip".
 • Ja darbs tiek iesniegts ar novēlošanos, rezultāts tiek samazināts par 50%. Ja darbs iesniegts vairāk kā nedēļu pēc termiņa, pasniedzējs darbu var nepieņemt.


Kalendārs

Pietekšanās prezentāciju laikiem šeit, elektroniski.


Datums, nedēļa Kursa saturs / pirmā prezentācija Uzdevumi / otrā prezentācija
04.09.2011.

Ievads virtuālajās vidēs un to piemēri un pielietojumi. Virtuālās vides izklaidei, biznesam, medicīnai un apmācībai.


Kursa materiāli:

Second Life:

11.09.2011.

Virtuālās vides un paplašināta realitāte. Pielietojumi.


Kursa materiāli:

18.09.2011.

Virtuālās vides un to arhitektūras no komunikācijas viedokļa. Klienta-servera un peer-to-peer komunikācijas modeļi. Pilnas un daļējas informacijas redzamība. Piemēri.

 • Uzdots MD3 mājas darbs - Tekstuālās un virtuālās vides salīdzinājums
 • Jāiesniedz MD1 un MD2
25.09.2011.

Sociālie tīkli kā virtuālas vides. Vides funkcionālās īpašības, specifikācija, un tehniskie risinājumi.

 • Uzdots MD4 mājas darbs - Virtuālas vides specifikācijas un implementācijas apraksts.
 • Jāiesniedz MD3
02.10.2011.

Prezentācija: Eduards Blumbahs

 • Low cost projection environment for immersive gaming. Paul Bourke. Journal of Multimedia, Volume 3, Number 1, May 2008
 • Saite.


 • Jāiesniedz MD4
 • Diskusija par kursa projektiem
09.10.2011.

Prezentācija: Reinis Ginters

 • 3DTown: The Automatic Urban Awareness Project. Eduardo R. Corral-Soto, Ron Tal, Langyue Wang, Ravi Persad, Luo Chao, Chan Solomon, Bob Hou, Gunho Sohn, James H. Elder. Virtual Reality Workshops (VR), 2012 IEEE
 • Saite.
 • Diskusija par kursa projektiem
16.10.2011.

Prezentācija: Andris Jansons

 • A Virtual Reality Simulator for Basketball Free-Throw Skills Development. Alexandra Covaci, Cristian-Cezar Postelnicu, Alina Ninett Panfir and Doru Talaba. IFIP AICT 372, pp. 105–112, 2012.
 • Saite.


 • Uzdots MD5 mājas darbs - Projekta pieteikums
23.10.2011.

Prezentācija: Eduards Blumbahs

 • Augmented Reality 2.0. Dieter Schmalstieg, Tobias Langlotz, Mark Billinghurst Chapter 2 from Virtual Realities, Dagstuhl Seminar 2008
 • Saite.


30.10.2011.

Prezentācija: Roberts Brūveris

 • Human Detection Using Depth Information by Kinect. Lu Xia, Chia-Chih Chen, J. K. Aggarwal. Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW), 2011 IEEE Computer Society Conference
 • Saite.


06.11.2011.

Prezentācija: Reinis Ginters

 • Increasing Realism and Supporting Content Planning for Dynamic Scenes in a Mixed Reality System incorporating a Time-of-Flight Camera. Ingo Schiller, Bogumil Bartczak, Falko Kellner and Reinhard Koch. Visual Media Production (CVMP 2008), 5th European Conference
 • Saite.


13.11.2011.

Virtuālās pasaules un to arhitektūras (IEEE Computer raksts)

20.11.2011.

Prezentācija: Andris Jansons

 • Dual Reality: Merging the Real and Virtual. Joshua Lifton and Joseph A. Paradiso. First International Conference on Facets of Virtual Environments, July 27-29, 2009, Steigenberger Hotel Berlin, Germany.
 • Saite.
27.11.2011.

Prezentācija: Roberts Brūveris

 • Human gesture recognition using Kinect camera. Patsadu, O.; Nukoolkit, C.; Watanapa, B. 2012 Ninth International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE)
 • Saite.
04.12.2011.

Prezentācija: Rolands Eņģelis (?)

11.12.2011.

Prezentācija: Rolands Eņģelis (?)

18.12.2011.

Prezentācija:

24.12.2011.

- 01.01.2012.

Ziemassvētku un Jaungada brīvdienas
22.01.2012. Eksāmens 12:30, 312.telpa - projektu demonstrācijas un plakāti.

MD

Mājas darbi.

MD1

Izvēlēties divas publikācijas referātam. Katrs students kursā prezentē divus referātus par publikācijām virtuālās un paplašinātas realitātes laukos. MD1 ietvaros katram studentam jāsameklē divas publikācijas par attiecīgajām tēmām:

 • publikācijas autori un virsraksts
 • Avots (konference)
 • Tēma
 • Saite

Izvēle jāreģistrē elektroniski šajā anketā

MD2

Izvērtēt Second Life virtuālo vidi. Iesniegt aprakstu (1 lpp). Izvērtējot pievērst uzmanību sekojošiem jautajumiem:

 • Kas ir labs un kas slikts Second Life vidē
 • Kādi ir potenciālie pielietojumi
 • Vai vidē ir kas nevēlams, lieks?
 • Ar ko būtu vēlams vidi paplašināt

MD3

Izvērtēt LambdaMoo tekstuālo virtuālo vidi un uzrakstīt salīdzinājuma eseju uz vienas lapas.

 • Ja nav iespējas piekļūt LambdaMOO serverim, izlasiet šo aprakstu, tai skaitā sekciju "Basics".

MD4

Aprakstīt vizuālās virtuālās valodas vides specifikāciju un implementāciju:

 1. Aprakstīt specifikāciju. Tai skaitā īpašības, parametrus, iespējas, ierobežojumus.
 2. Aprakstīt tehniskās implementācijas vadlīnijas. Kādas tehnoloģijas ir nepieciešamas projekta realizācijai.
 3. Izvēlēties projekta nosaukumu
 4. izvēlēties domēna vārdu (nav jārezervē!)

Risinājumu iesniegt PDF formātā, elektroniski.

MD5

Uzrakstīt kursa projekta pieteikumu. Apjoms 1-2 lapas PDF formātā. Aprakstīt sekojošo:

 • Dalībnieki.
 • Par ko ir projekts, motivācija, vīzija. Saistītie risinājumi, un ar ko jūsējais būs atšķirīgs vai pat labāks.
 • Sagaidāmais rezultāts, kā paredzēts realizēt.
 • Risinājums, pieeja problēmai.
 • Plāns, uzdevumi, iestrādes.


Saites

Ieteikumi prezentāciju veidošanā

Iepriekšējie projekti

Ārējie projekti