LU-VIV-m14

From DiLab
Jump to: navigation, search

Virtuālās vides un paplašinātā realitāte (VIV)

LU DF maģistru un doktorantu studiju kurss DatZ7031, meklēt eStudijās.

Par kursu

Kursa ietvaros studenti un pasniedzējs apskata virtuālās vides un paplašinātās realitātes sistēmas, pielietojumus un saistītās pētniecības problēmas. Lielākā kursa daļa ir jaunāko publikāciju lasīšana, referēšana un diskusijas. Tāpēc studentiem pēc iespējas ātri (MD1) jāizvēlas publikācijas kuras tie lasīs un par kurām stāstīs citiem. Otra kursa daļa ir kursa projekts kura piedalās studenti individuāli vai grupās, atkarībā no projekta apjoma un tēmas. Projekta tēmas studenti ir aizināti izvēlēties paši, bet atsevišķas iespējas piedāvās arī pasniedzējs.

Šis kurss ir seminara formā, tas nozīmē, ka jūsu līdzdalība ir būtisks piedevums ne tikai jums kā individuālam studentam, bet visu studentu apgūtajai vielai un kursa mērķu sasniegšanai.

Kursa laikā vēlams pieteikties attiecīgajai kursa google grupai, lai varetu sekot aktualitātēm un piedalīties virtuālās (neklātienes) diskusijās. Bez tam, kursa aktuālā informācija un kalendārs atrodami šajā kursa wiki, uz ko ir saite arī no estudijām.


Administratīvā informācija

 • Pasniedzējs: Leo Seļāvo (epasts: vards.uzvards @ gmail.com)
 • Vēstkopa komunikācijai par kursa aktualitātēm, uzdevumiem, termiņiem un problēmām:

Darbu iesniegšana

Praktisko un mājas darbu iesniegšana izpildāma noteiktajos datumos un laikos elektroniski.

 • Iesniegšanas termiņa laiks ir 30 minūtes pirms lekcijas sākuma.
 • e-pasta Subj. jānorāda sekojošā formā "VIV MD1 Vards Uzvards" - piemērs MD1 iesniegumam.
 • Iesniegto failu vārdam arī jābūt līdzīga formātā, bet ar svītru tukšumu vietā, piemēram: "VIV_MD1_Vards_Uzvards.pdf"
 • Ja iesniedzams teksts, piemēram, eseja vai apraksts, tad failam jābūt PDF formātā, ja vien nav prasīts citādi uzdevuma nosacījumos.
 • Ja iesniedzami vairāki faili, piemēram, programmas pirmkods, tad tie iepriekš arhivējami kā *.zip arhīvs ar tādu pat faila vārdu kā aprakstīts iepriekš: "VIV_MD1_Vards_Uzvards.zip".
 • Ja darbs tiek iesniegts ar novēlošanos, rezultāts tiek samazināts par:
  • 50% pirmo septiņu dienu laikā pēc termiņa, un
  • 50% plus 10% par katru nokavēto dienu septiņas vai vairāk dienas pēc termiņa.

Prezentācijas

Kursa ietvaros viens no būtiskiem uzdevumiem ir publikāciju izvēle un prezentēšana. Jums ir jāizvēlas kvalitatīvas publikācijas, žurnalu raksti, vai citi informācijas avoti, jāsaskaņo ar pasniedzēju, un jāprezentē kursā. Sīkāk par to, kā izvēlēties publikācijas un tās prezentēt lasiet šeit.

Kalendārs

Pieteikšanās prezentāciju laikiem - tiks izveidota elektroniska aptauja (Doodle.com).

Datums, nedēļa Kursa saturs un prezentācijas Uzdevumi

02.09.2014.

Ievads virtuālajās vidēs un to piemēri un pielietojumi.


Kursa materiāli:

Google Glass:

Ieskats paplašinātajā realitātē: Ingress:

 • Uzdots #MD1 mājas darbs - Publikāciju izvēle.

09.09.2014.

Virtuālās vides un paplašinātā realitāte. Pielietojumi.


Kursa materiāli:

Second Life:

 • Uzdots: izvēlēties prezentāciju datumus
 • Uzdots #MD2 mājas darbs - izpētīt SecondLife

16.09.2014.

Virtuālās pasaules un to arhitektūras.


Kursa materiāli:

 • Jāiesniedz #MD1
 • Uzdots #MD3 mājas darbs - izpētīt Lambda Moo
 • Termiņš: izvēlēties prezentāciju datumus

23.09.2014.

Sociālie tīkli kā virtuālas vides. Vides funkcionālās īpašības, specifikācija, un tehniskie risinājumi.

30.09.2014.

Virtuālās vides izklaidei, biznesam, medicīnai un apmācībai.

 • Diskusija par izvēlētajiem pētniecības rakstiem un prezentācijām.
 • Diskusija par kursa projektiem.

Video materiāli par paplašināto realitāti


Prezentācijas:

Iveta Milta

 • Par mobilajām virtuālajām kopienām. Jānis Krūmiņš. ROBEŽU PAPLAŠINĀŠANA: IDENTITĀTES UN KOPIENAS, Starptautiskās konferences ziņojumi Rīga, 2005. gada 9.–12. novembris. [ (saite)].

Juris Evertovskis

 • Putting yourself in the skin of a black avatar reduces implicit racial bias. Tabitha C. Pecka, Sofia Seinfelda, Salvatore M. Agliotic, Mel Slater. Consciousness and Cognition Volume 22, Issue 3, September 2013, Pages 779–787. (saite).

07.10.2014.

 • Virtualās vides, grafiskās un tekstuālās. Arhitektūras un tehnoloģiskie izaicinājumi.
 • Diskusija par kursa projektiem

Prezentācijas:

Juris Evertovskis

 • Gaming the Attention Economy. Daniel Estrada, Jonathan Lawhead. Springer's Handbook of Human Computation. 2013, Pages 961-978. (saite).

Jānis Peisenieks

 • A Smart Watch-based Gesture Recognition System for Assisting People with Visual Impairments. Lorenzo Porzi, Stefano Messelodi, Carla M. Modena, Eliza Ricci. ACM International Workshop on Interactive Multimedia on Mobile and Portable Devices – IMMPD 2013. (saite).

Zane Kalniņa (pārcelts)

 • Virtual Reality Laboratories: An Ideal Solution to the Problems Facing Laboratory Setup and Management. Moses O. Onyesolu. Conference: World Congress on Engineering and Computer Science. [ (saite)].
 • Uzdots: izvēlēties tēmu kursa projektam

14.10.2014.

Prezentācijas:

Kārlis Broders

 • Using Virtual Reality to Analyze Sports Performance. Benoit Bideau, Richard Kulpa, Nicolas Vignais, Sébastien Brault, and Franck Multona.. IEEE Computer Society; Computer Graphics and Applications, IEEE (Volume:30 , Issue: 2 ). (saite).

Iveta Milta

 • Internets - tā nav spēle, tā ir tava dzīve!. Net-Safe Latvia Drošāka interneta centrs.. www.drossinternets.lv/. (saite).

Uldis Iesalnieks

 • Uzdots #MD5 mājas darbs - Projekta pieteikums

21.10.2014.

Prezentācijas:

Kārlis Laiviņš

 • Augmented Reality 2.0. Dieter Schmalstieg, Tobias Langlotz, Mark Billinghurst. Virtual Realities (ISBN: 978-3-211-99177-0 (Print) 978-3-211-99178-7 (Online)), Lejupielādēts no - Academia.edu. (saite).
 • Jāiesniedz #MD5 (Pārcelts uz nākamo nedēļu)

28.10.2014.

Prezentācijas:

Kārlis Laiviņš

 • A Review Paper on Oculus Rift - A Virtual Reality Headset. Parth Rajesh Desai, Pooja Nikhil Desai, Komal Deepak Ajmera, Khushbu Mehta. International Journal of Engineering Trends and Technology (IJETT) – Volume 1 3 Number 4 – Jul 2014. (saite).

Jānis Peisenieks

04.11.2014.

Prezentācijas:

Kārlis Broders

 • The Mind-Mirror: See Your Brain in Action in Your Head Using EEG and Augmented Reality. Jonathan Mercier-Ganady, Fabien Lotte, Emilie Loup-Escande, Maud Marchal, Anatole L´ecuyer. Virtual Reality (VR), 2014 IEEE, March 29 2014-April 2 2014; Minneapolis, MN. (saite).

Uldis Iesalnieks

 • Virtual Currencies, Micropayments and Monetary Policy: Where Are We Coming from and Where Does the Industry Stand?. Ruy Alberto Valdes-Benavides, Paula Lourdes Hernandez-Verme.. Journal of Virtual Worlds Research. (saite).

Zane Kalniņa (nenotika)

 • Architectural Heritage and 3D Models. Mario Centofanti, Stefano Brusaporci and Vittorio Lucchese. Computational Modeling of Objects Presented in Images Lecture Notes in Computational Vision and Biomechanics Volume 15, 2014, pp 31-49. (saite).

11.11.2014.

Prezentācijas:

Mihails Orlovs

 • Cyberith Virtualizer. Cyberith. Kickstarter description. (saite).

Atis Kļaviņš (nenotika)

 • Virtual Reality Applications to Adress the Wounds of War. Rizzo A., Buckwalter G., Forbell E. et al.. Psychiatric Annals. (saite).

18.11.2014.

Valsts svētki

25.11.2014.

Prezentācijas:

Olga Kucenko

 • 'Treatment of phantom limb pain (PLP) based on augmented reality and gaming controlled by myoelectric pattern recognition: a case study of a chronic PLP patient.
 • Max Ortiz-Catalan, Nichlas Sander, Morten B. Kristoffersen, Bo Hakansson, and Rickard Branemark.. Front Neurosci. 2014; 8: 24.. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3935120/. source. [ (saite)].

Vjačeslavs Orlovs

 • Short- and long-term effects of embodied experiences in immersive virtual environments on environmental locus of control and behavior. Sun Joo (Grace) Ahn, Jeremy N. Bailenson , Dooyeon Park. Computers in Human Behavior. (saite).

02.12.2014.

Prezentācijas:

Klāvs Taube

 • 'Analysis of the Accuracy and Robustness of the Leap Motion Controller
 • Frank Weichert, Daniel Bachmann , Bartholomäus Rudak and Denis Fisseler. Sensors Volume 13, Issue 5. http://www.mdpi.com/1424-8220/13/5/6380/htm. [ (saite)].

Atis Kļaviņš

 • Transcontinental Robot-Assisted Remote Telesurgery: Feasibility and Potential Applications. Marescaux J., Leroy J., Rubino F. et al.. Annals of Surgery. (saite).

Laila Gutke

Kārlis Šostaks (nenotika)

 • Real-Time Human Pose and Shape Estimation for Virtual Try-On Using a Single Commodity Depth Camera. Mao Ye, Huamin Wang, Nianchen Deng, Xubo Yang, and Ruigang Yang. The IEEE Virtual Reality Conference, March 29 – April 2, 2014. (saite).

09.12.2014.

Prezentācijas:

Vjačeslavs Orlovs

 • Virtual Superheroes: Using Superpowers in Virtual Reality to Encourage Prosocial Behavior. Robin S. Rosenberg, Shawnee L. Baughman, Jeremy N. Bailenson. PLOS ONE. (saite).

Laila Gutke

Olga Kucenko (pārcelta)

 • A QR Code-based Indoor.. Sung Hyun Jang.. Centre for Advanced Spatial Analysis, University College London. (saite).

16.12.2014.

Prezentācijas:

Atis Kļaviņš

 • Virtual Reality Applications to Adress the Wounds of War. Rizzo A., Buckwalter G., Forbell E. et al.. Psychiatric Annals. (saite).

Mihails Orlovs

 • Integrating Intelligent Structured Training with a Virtual Dismounted Environment. Randy Jensen, Coskun Tasoluk, Henry Marshall, Major Jason Sims, Gary Green, MAJ. Loren Bymer. Interservice/Industry Training, Simulation, and Education Conference (I/ITSEC) 2007. (saite).
 • (saite2)

Klāvs Taube (nenotika)

 • Artificial Intelligence approaches for the generation and assessment of believable human-like behaviour in virtual characters. Joan Marc Llargues Asensio, Juan Peralta, Raul Arrabales, Manuel Gonzalez Bedia, Paulo Cortez, Antonio Lopez Peña.. Expert Systems with Applications Volume 41, Issue 16. (saite).

Kārlis Šostaks (nenotika)

 • A 3D integral imaging optical see-through head-mounted display. Hong Hua, Bahram Javidi. Optics Express. (saite).

22.12.2014. - 01.01.2014.

Ziemassvētku un Jaungada brīvdienas

13.01.2015.

Eksāmens 12:30 - projektu demonstrācijas un plakāti.

Eksāmena forma ir projekta demonstrācija un plakāta par izstrādāto projektu prezentācija.

Elektroniski iesniedzami:

 1. Plakāts PDF formā. Faila vārds: VIV_PLA_vards_uzvards.pdf
 2. Saite uz lejup-lādējamu sketchup modeli, ja tas ietilpst projektā. faila vārds: VIV_SKP_vards_uzvards_objekts.skp
 3. Attēls ar sketchup modeli (JPG vai PNG), ja tas ietilpst projektā. faila vārds: VIV_SKP_vards_uzvards_objekts.jpg

MD

Mājas darbi.

MD1

Izvēlēties divas publikācijas referātam. Katrs students kursā prezentē divus referātus par publikācijām virtuālās un paplašinātas realitātes laukos. MD1 ietvaros katram studentam jāsameklē divas publikācijas par attiecīgajām tēmām:

 • publikācijas autori un virsraksts;
 • avots (konference);
 • tēma;
 • saite

Izvēle jāreģistrē elektroniski - šajā anketā.


MD2

Izvērtēt SecondLife virtuālo vidi. Iesniegt aprakstu (1 lpp). Izvērtējot pievērst uzmanību sekojošiem jautājumiem:

 • Kas ir labs un kas slikts šajā vidē
 • Kādi ir potenciālie pielietojumi ārpus pašas spēles (t.sk. vides izstrādātājiem)
 • Vai vidē ir kas nevēlams, lieks, uzlabojams?
 • Ar ko būtu vēlams vidi paplašināt

MD3

Izvērtēt LambdaMoo tekstuālo virtuālo vidi un uzrakstīt salīdzinājuma eseju (ar Second Life) uz vienas lapas.

 • Ja nav iespējas piekļūt LambdaMOO serverim, izlasiet šo aprakstu, tai skaitā sekciju "Basics".

Jautājumi salīdzinošās analīzes anketai:

 • Kas ir labs un kas slikts šajā vidē
 • Kādi ir potenciālie pielietojumi
 • Vai vidē ir kas nevēlams, lieks?
 • Ar ko būtu vēlams vidi paplašināt


MD4

Aprakstīt vizuālās virtuālās valodas vides specifikāciju un implementāciju:

 1. Aprakstīt specifikāciju. Tai skaitā īpašības, parametrus, iespējas, ierobežojumus.
 2. Aprakstīt tehniskās implementācijas vadlīnijas. Kādas tehnoloģijas ir nepieciešamas projekta realizācijai.
 3. Izvēlēties projekta nosaukumu
 4. izvēlēties domēna vārdu (nav jārezervē!)

Risinājumu iesniegt PDF formātā, elektroniski.

MD5

Uzrakstīt kursa projekta pieteikumu. Apjoms 1-2 lapas PDF formātā. Aprakstīt sekojošo:

 • Dalībnieki.
 • Par ko ir projekts, motivācija, vīzija. Saistītie risinājumi, un ar ko jūsējais būs atšķirīgs vai pat labāks.
 • Sagaidāmais rezultāts, kā paredzēts realizēt.
 • Risinājums, pieeja problēmai.
 • Plāns, uzdevumi, iestrādes.

Saites

Aktualitātes

Ieteikumi prezentāciju veidošanā


Kursi un resursi

Iepriekšējie projekti

 • Rubika kubs 3D vidē ar Oculus Rift un Leap Motion (video). Vide redzama ar 3D brillēm, kubs tiek manipulēts ar roku kustībām, kuras uztver uz galda novietotais Leap Motion kontrolieris.

Ārējie projekti

Prezentācijas un video