Pētniecība

From DiLab
Jump to: navigation, search

Kas ir pētniecība ?

Dažas atbildes ko gadījies dzirdēt:

 • Jaunā izzināšana
 • Laika izšķiešana
 • Process...
 • Kaut kas ... tāds ...


Reizēm no cilvēkiem tiek prasīts veikt pētniecību, kamēr viņiem pašiem ir grūti atbildēt - kas tas ir.

Varētu teikt, ka pētniecība ir process. Izvirzām hipotēzi un pārbaudām.

Nedaudz detalizētāk:

 • Apzinām problēmu apgabalu. Ko tur vēl varētu darīt, varbūt labāk. Varbūt ir atrodami "baltie plankumi", kur nav izdevies atrast risinājumus. Varbūt pat ka ir kāda labi zināma bet neatrisināta problēma.
 • Definējam mērķi.
 • Izvirzām hipotēzi vai risinājumu.
 • Detalizēta risinājuma izstrāde.
 • Analīze, kas var būt gan teorētiska, gan empīriska.
 • Rezultāti tiek pārbaudīti. Vai rezultāti ir atkārtojami?
 • Rezultāti tiek analizēti un salīdzināti ar citu risinājumu rezultātiem, ja tādi ir. Ļoti bieži tādi ir!
 • Tiek izdarīti secinājumi.
 • Publicējam, darām zināmu pasaulei mūsu hipotēzi, risinājumu un rezultātus.

Pētniecības jautājums un problēma

Pētniecības jautājums ir viens no pirmajiem uzdevumiem kas jādara - tas jāformulē.

Kas ir labs pētniecības jautājums? Tāds, kas definē:

 • fokusu
 • metodoloģiju
 • meklējumu virzienu un metodes
 • analīzi
 • atskaites veidu par pētniecības rezultātiem.

Ja uz pētniecību skatītos kā māju, tad:

 • sienas būtu dati, kas ievākti pētījumā
 • pamati būtu hipotēze
 • zeme zem pamatiem būtu pētniecības jautājums.

Ieteikumi, kā atrast labu pētniecības jautājumu

FINER kritērijs

Avots: Hulley S, Cummings S, Browner W, et al. “Designing clinical research.” 3rd ed. Philadelphia (PA): Lippincott Williams and Wilkins; 2007.

FINER stāsta par to kāds ir labs jautājums:

 • Feasible
  • Adequate number of subjects
  • Adequate technical expertise
  • Affordable in time and money
  • Manageable in scope
 • Interesting
  • Getting the answer intrigues investigator, peers and community
 • Novel
  • Confirms, refutes or extends previous findings
 • Ethical
  • Amenable to a study that institutional review board will approve
 • Relevant
  • To scientific knowledge
  • To clinical and health policy
  • To future research


PICOT kritērijs

Avots: Riva, John J. et al. “Wat Is Your Research Question? An Introduction to the PICOT Format for Clinicians.” The Journal of the Canadian Chiropractic Association 56.3 (2012): 167–171.

PICOT definē nepieciešamās sadaļas pētniecības jautājumā:

 • Population – populācija, mērāmo elementu kopa
 • Intervention – intervence, pielietotā metode, risinājums.
 • Comparison – salīdzinājums, kontroles grupa
 • Outcome – mērāmais rezultāts intervences efektivitates izvertējumam.
 • Time – datu vākšanas laiks.


Par šiem un saistītām lietām, kā arī piemēriem no savas pieredzes es stāstu lekcijā LU doktorantūras skolā, kurai ir pieejams video šeit.

Zinātniskā metode

Īsumā, zinatniskā metode (scientific method) ir sistemātisku metožu kopums, ko vajag pielietot pētniecībā lai pētītu fenomenus, atklātu jaunas zināšanas, vai lai koriģētu un integrētu iepriekšējās zināšanas. Ja jūs vēlaties darboties pētniecībā, jums vēlams iepazīties ar zinātnisko metodi sīkāk, piemēram, šeit.

Saites