SAD

From DiLab
Jump to: navigation, search

Sensori Augļu Dārzā

Sensori Augļu Dārzā (SAD) ir projekts, kurā tiek pētīta sensoru ierīču izmantošana mikroklimata parametru (gaismas intensitāte, temperatūra, gaisa un zemes mitrums u.c.) novērošanai augļu dārzā.

Projekts norit, LU sadarbojoties ar Latvijas Valsts Augļkopības institūtu (LVAI) Dobelē.

"SADmote"
SADmote v2, bez sensoriem

Projekta ietvaros ir izveidota vajadzīgajam uzdevumam speciāli piemērota sensoru ierīce: SADmote (attēlā).

Praktiskie izmēģinājumi norit LVAI augļu dārzā. Līdz šim tādi izmēģinājumi ir bijuši divi - 2009. gada vasarā (izmantojot astoņas Tmote Sky) un 2011. rudenī (izmantojot divpadsmit SADmote v2 un piecas Waspmote motes).


Kopējā LVAI & LU projekta rezultātu pārskats: [1]