LU-DAR-b

From DiLab
Revision as of 10:45, 15 August 2022 by Leo (talk | contribs) (Kalendārs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

DatZ1164-LV : Datorsistēmu arhitektūra un datoru inženierijas pamati I Īsceļi: Kalendārs | Pārbaudījumi | Literatūra |

Datorsistēmu arhitektūra un datoru inženierijas pamati I (DAR)

LU DF bakalaura studiju kurss DatZ1164-LV, meklēt eStudijās.


  • Pasniedzējs: Leo Seļāvo (epasts: vards.uzvards @ gmail.com)
  • Komunikācija ar pasniedzēju iespējama gan kursa forumā, gan pa epastu, vai arī iepriekš sarunājot, klātienē.

Kursa mērķis

Kursa mērķis ir iepazīstināt ar datoru uzbūvi un darbības principiem, kā arī sniegt ievadu datoru inženierijā.

Vērtējums

Gala vērtējums kursā veidosies no sekojošiem faktoriem:

  • Dalība kursā: jautājumi, atbildes, un diskusijas, tai skaitā kursa komunikācijas vietnē.

Lai saņemtu sekmīgu vērtējumu kursā, jāsavāc vismaz 40% kopā par visiem kursa darbiem, un jānoliek eksāmens ar vērtējumu vismaz 40%. Tātad, ar eksāmenu vien nepietiek, jāpilda arī citi darbi.

Akadēmiskā goda sistēma

Akadēmiskā goda sistēma - noteikumi, kuriem jums kā studentiem jāpiekrīt lai varētu sekmīgi piedalīties šajā kursā.

Kalendārs

Datums, nedēļa Kursa saturs Uzdevumi

07.09.2022.

Ievads kursā (lekcija). Kursa prasības un uzdevumi.

Uzstādīt uz sava datora Zoom Meetings klientu, lai varam ērti komunicēt lekcijās, praktiskajos darbos un konsultācijās.

14.09.2022.

Lekcija

21.09.2022.

Lekcija

28.09.2022.

Lekcija

05.10.2022.

Lekcija

12.10.2022.

Lekcija

19.10.2022.

Lekcija

26.10.2022.

Lekcija

02.11.2022.

Lekcija

09.11.2022.

Lekcija

16.11.2022.

Lekcija

23.11.2022.

Lekcija

30.11.2022.

Lekcija

07.12.2022.

Lekcija

14.12.2022.

Lekcija

21.12.2022.

Kursa vielas pārskats.

xx.01.2022.

x:xx Eksāmens

Pārbaudījumi

Literatūra

  • Patterson and Hennessy, Computer Organization and Design, 4th Edition (@Amazon)

Saites

Dažādi

Atziņas