LU-DAR-b

From DiLab
Revision as of 23:09, 25 October 2022 by Leo (talk | contribs) (Kalendārs)
Jump to: navigation, search

DatZ1164-LV : Datorsistēmu arhitektūra un datoru inženierijas pamati I Īsceļi: Kalendārs | Pārbaudījumi | Literatūra |

Datorsistēmu arhitektūra un datoru inženierijas pamati I (DAR)

LU DF bakalaura studiju kurss DatZ1164-LV, meklēt eStudijās.


  • Pasniedzējs: Leo Seļāvo (epasts: vards.uzvards @ gmail.com)
  • Komunikācija ar pasniedzēju iespējama gan kursa forumā, gan pa epastu, vai arī iepriekš sarunājot, klātienē.

Kursa mērķis

Kursa mērķis ir iepazīstināt ar datoru uzbūvi un darbības principiem, kā arī sniegt ievadu datoru inženierijā.

Vērtējums

Gala vērtējums kursā veidosies no sekojošiem faktoriem:

  • 10% - Līdzdalība kursā: jautājumi, atbildes, un diskusijas, komunikācija kursa vietnē.
  • 20% - Semināri (Emils)
  • 20% - Mazie kontroldarbi (Quiz)
  • 20% - Vidus semestra kontroldarbs (MT - Midterm Test)
  • 20% - Eksāmens (FT - Final Test).
  • 10% - Diskusija, ja vērtējums iepriekš ir virs sliekšņa.

Lai saņemtu sekmīgu vērtējumu kursā, jāsavāc vismaz 40% kopā par visiem kursa darbiem, un jānoliek eksāmens ar vērtējumu vismaz 40%. Tātad, ar eksāmenu vien nepietiek, jāpilda arī citi darbi.

Akadēmiskā goda sistēma

Akadēmiskā goda sistēma - noteikumi, kuriem jums kā studentiem jāpiekrīt lai varētu sekmīgi piedalīties šajā kursā.

Kalendārs

Datums, nedēļa Kursa saturs Uzdevumi

07.09.2022.

Ievads, datoru vēsture, Mūra likums

14.09.2022.

8 pamatidejas datoru arhitektūrā.

21.09.2022.

5 datorsistēmu komponentes.

28.09.2022.

Lekcija nenotiek - LU dzimšanas dienas pasākumi.

05.10.2022.

Skaitīšanas sistēmas, binārā, oktālā, heksadecimālā.

12.10.2022.

Skaitļi ar zīmi. Divnieka papildkods.

Quiz

19.10.2022.

Peldošā punkta aritmētika.

26.10.2022.

Datora valoda - instrukcijas

Quiz

02.11.2022.

Loģikas ķieģelīši

09.11.2022.

Vidussemestra kontroldarbs

MT

16.11.2022.

Procesora uzbūve

23.11.2022.

Atmiņas hierarhija

30.11.2022.

Paralelie procesi

Quiz

07.12.2022.

Datoru inženierija

14.12.2022.

Kursa vielas pārskats.

Quiz

21.12.2022.

Lielais kontroldarbs

KD

xx.01.2022.

x:xx Eksāmens

Pārbaudījumi

Literatūra

  • Patterson and Hennessy, Computer Organization and Design, 4th Edition (@Amazon)

Saites

Dažādi

Atziņas