DF bakalauru kursi

From DiLab
Jump to: navigation, search

LU DF Bakalaura kursu saraksts un īsa informācija. Alternatīva kursu informācija atrodama LUIS 2010g. datubāzē: pavasaris, rudens


Kods Nosaukums Pasniedzēji Apraksts
DatZ3070 Bezvadu sensoru tīkli Leo Seļāvo,

Ģirts Strazdiņš

Kurss par bezvadu sensoru tīkliem, sensoru moduļiem, to programmēšanu, bezvadu komunikācijām un protokoliem

Kursa portāls 2009-R

DatZ3074 Digitālā projektēšana Leo Seļāvo,

Artis Mednis

Kurss par digitālu sistēmu, tai skaitā datoru un iegulto sistēmu projektēšanu. Praktiskā daļa projektē kādu sistēmu, piemēram, procesoru uz FPGA iekārtas, lietojot Xilinx ISE sistēmu un Verilog vai VHDL valodu.

Kursa portāls 2009-R

DatZ3072 Digitālā signālu apstrāde Leo Seļāvo Ievada kurss par signālu apstrādi ar ciparu metodēm. Tiek apskatītas audio un attēlu, kā ari citu signālu sistēmas laika un frekvenču domēnos, konvolūcija, filtri, Furje transformācija un citas metodes.

Kursa apraksts, portāls 2010-P

...