LU-BST-b13:E

From DiLab
Jump to: navigation, search

Esejas

Esejas ir īsi, individuāli rakstu darbi, kas tiek izsludināti pēc katras lekcijas.

Lai nokārtotu kursu, sekmīgi jāuzraksta vismaz 50% eseju!

Eseju iesniegšanas termiņš ir nedēļu pēc izsludināšanas brīža.

Daļā eseju būs nepieciešams ne tikai rakstisks teksts, bet arī ilustrācija. Šādos gadījumos ilustrācijas var zīmēt "ar roku" un iesniegt elektroniskā (skenēta, fotografēta) formā epastā, vai arī sagatavot elektroniski un iesniegt JPG, PNG vai PDF formātā.

Noformēšana:

 • eseju failus iesūtīt PDF formātā
 • esejā iekļaut savu vārdu, uzvārdu un st. apl. numuru

Vērtēšana

Visas esejas kopā sastāda 10% no kopējā kursa vērtējuma (1 balle).

Katra eseja tiek novērtēta:

 • 100% - eseja iesniegta un ir "par tēmu"
 • 0% - eseja nav iesniegta, vai ir pilnīgi "ne par tēmu".

Ieskaitīta (sekmīga) eseja ir tad, ja tās vērtējums ir 100%.

Lorem ipsum tipa teksti netiks ieskaitīti. Esejai ir jāatbilst uzdotajai tematikai.

Eseja_01

Tēma: Trīs lietas, ko no šīs lekcijas “paņemšu līdzi” (ko es atceros no BST ievadlekcijas, kas palika prātā)

Termiņš: Trešdiena, 11.09.2013. 10:00

Soda punkti, iesūtot novēloti:

 • pēc 11.09.2013. 10:00: -25%
 • pēc 18.09.2013. 10:00: -50%
 • pēc 25.09.2013. 10:00: -70%

Soda punktu skaitīšanas sistēma ir vienāda visām esejām.

Eseja_02

Tēma -- esejai ir divas tēmas, jāuzraksta par abām no tām:

 1. “Kas ir TinyOS vidē uzdevums, notikums un komanda?”
 2. “lietas, par ko (TinyOS kontekstā) vēlos uzzināt vairāk vai kas palika neskaidras”

Termiņš: Trešdiena, 18.09.2013. 10:00

Soda punkti: atbilstoši noteikumiem

Eseja_03

Tēma: Uzzīmējiet tipiskas motes sastāvdaļas diagrammas veidā!

 • Zīmēt ar roku! - noskanēt vai nofotografēt, atsūtīt e-pastā.

Termiņš: Trešdiena, 25.09.2013. 10:00

Eseja_04

Tēma:

 1. Kas ir MAC līmeņa galvenais uzdevums?
 2. Ja Jums būtu jātaisa savs MAC kursa projektam, kādai klasei tas piederētu un kāpēc?

Termiņš: Trešdiena, 09.10.2013. 10:00

Eseja_05

Tēma (divi obligātie jautājumi + viens izvēles):

 1. Vai maršrutizācijai ir nepieciešama laika sinhronizācija? Atbildi pamatot!
 2. Ja Jums būtu jāizvēlas routing protokols (vai jātaisa savs) kursa projektam, kādai klasei tas piederētu un kāpēc?

Papildus tēma (neobligāta):

 1. Jūsu domas par Internet of Things un IPv6 sensoru tīklos, to pielietojumiem

Termiņš: Trešdiena, 16.10.2013. 10:00

Eseja_06

Tēma:

 1. Kādos gadījumos sensoru tīklos varētu iztikt vispār bez jebkādas pulksteņa sinhronizācijas?
 2. Kādos gadījumos sinhronizācija principā nav iespējama?

Termiņš: Trešdiena, 23.10.2013. 10:00

Eseja_07

Tēma:

 • Mani iespaidi par ekskursiju uz EDI (ko redzējāt, kas bija interesanti, par ko gribētos uzzināt vairāk, ...).
 • Pie kāda projekta es gribētu darboties, ja strādātu EDI (tas var būt arī kas jauns, pašu izdomāts).

Termiņš: Trešdiena, 30.10.2013. 10:00

Eseja_08

Tēma: Izvēlēties kādu praktisku bezvadu sensoru tīkla lietojumu, kurā ir nepieciešama lokalizācija:

 1. Aprakstīt izvēlēto sensoru tīkla lietojumu;
 2. Uzrakstīt kādu lokalizācijas veidu jūs izvēlētos un pamatot kāpēc tieši to.
  • var izmantot gan kādu no lekcijā minētajiem lokalizācijas algoritmiem, gan arī mēģināt izdomāt savu, iedvesmojoties no lekcijā stāstītā.

Termiņš: Trešdiena, 06.11.2013. 10:00

Eseja_09

Tēma: Jums ķermenim ir pievienots sensoru tīkls, kas mēra dažādus rādītājus (pulss, spiediens, ...) un periodiski nosūta datus ārstam un kādam tuvam radiniekam.

 • Kādus drošības pasākumus Jūs veiktu?

Termiņš: Trešdiena, 13.11.2013. 10:00

Eseja_10

Tēma: TinyOS vai MansOS ?

 • aprakstiet šo BST OS atšķirības
 • kurš OS pašiem patīk un kāpēc?
 • kādiem lietojumiem kuru lietotu?

Termiņš: Trešdiena, 27.11.2013. 10:00

Eseja_11

Tēma: Kādu labumu Jūsu kursa projektam varētu sniegt virtuālās mašīnas izmantošana?

Termiņš: Trešdiena, 04.12.2013. 10:00

Eseja_12

Tēma: Kādu viseksotiskāko enerģijas ieguves veidu no vides esat dzirdējis? Vai to varētu izmantot BST?

Termiņš: Trešdiena, 11.12.2013. 10:00

Eseja_13

Tēma: Izdomājiet sensoru datu vākšanas piemēru, kur dati ir paredzēti lietošanai citiem (publicēšanai tīmeklī, u.c.)

Uzdevums:

 • īsi aprakstiet savu piemēru (t.sk. vācamos datus)
 • kādu informāciju Jūs pievienotu sensoru rādījumiem, lai nodrošinātu, ka šie dati ir saprotami un interpretējami / tālāk izmantojami? (t.i., lai citi tos var izmantot, neko vairāk jums nevaicājot)

Termiņš: Trešdiena, 18.12.2013. 10:00