LU-BST-M:index

From DiLab
Revision as of 11:51, 3 March 2009 by Leo (talk | contribs) (Kalendārs)
Jump to: navigation, search

Bezvadu sensoru tīkli

LU FMF DN kurss, maģistru programma, 2009.g pavasaris

Kursa apraksts: [LV], [EN]

Pasniedzējs: asoc.prof. Leo Seļāvo


Kalendārs

Nedēļas datumi Kursa saturs
01.02.2009. - 08.02.2009. Reģistrācijas nedēļa
10.02.2009 Ievadlekcija. BST piemēri un pētnieciskās problēmas
12.02.2009 *
17.02.2009 *
19.02.2009 Praktiskie darbi PD1.
24.02.2009 Prezentācija: Ģirts Strazdiņš: Operāciju sistēmas bezvadu sensoru tīkliem
26.02.2009 Praktiskie darbi PD1.
03.03.2009 *
05.03.2009 *
10.03.2009 *
12.03.2009 *
17.03.2009 *
19.03.2009 *
24.03.2009 *
26.03.2009 *
31.03.2009 *
02.04.2009 *
07.04.2009 *
09.04.2009 *
14.04.2009 *
16.04.2009 *
21.04.2009 *
23.04.2009 *
28.04.2009 *
30.04.2009 *
*.05.2009 Projektu beigšana, gatavošanās eksāmenam un eksāmens.

Praktiskie darbi (PD)

Mājas darbi (MD)

SaitesCiti kursi (ko lasa Leo Seļāvo) LU DN