Difference between revisions of "LU-BST-b"

From DiLab
Jump to: navigation, search
m (Kalendārs)
Line 8: Line 8:
  
 
== Kalendārs ==
 
== Kalendārs ==
 +
 +
Kalendārs nav pilnīgs, termiņi un uzdevumi atrodami estudijās.
  
 
{| border=1 cellspacing=0 cellpadding=4
 
{| border=1 cellspacing=0 cellpadding=4
Line 155: Line 157:
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
 
 
  
 
== Prasības ==
 
== Prasības ==

Revision as of 16:54, 8 November 2017


Bezvadu Sensoru Tīkli (BST)

LU DF bakalaura studiju kurss DatZ3070, meklēt eStudijās.

Kalendārs

Kalendārs nav pilnīgs, termiņi un uzdevumi atrodami estudijās.

Nedēļas datumi Kursa saturs Praktiskie un mājas darbi
27.08.2017. - 02.09.2017. Reģistrācijas nedēļa
05.09.2017. Ievadlekcija. Bezvadu sensoru tīklu pielietojumi un pamatproblēmas. BST kursa forma un prasības. Blink aplikācija TinyOS vidē, Getting started with TinyOS.

Izsludināta 1.eseja.

12.09.2017. 2. Lekcija: Komponentu orientētā programmēšana. Operāciju sistēma TinyOS. Izsludināts PD1

Izsludināta 2.eseja.

Termiņš 1.esejai.

19.09.2017. 3. Lekcija: Bezvadu sakaru sistēmas. Tipiskā sensoru mezglu uzbūve. Izsludināta 3.eseja.

Termiņš 2.esejai.


26.09.2017. 4. Lekcija: Radio komunikāciju realitātes. Izsludināts neobligātais PD2

Termiņš 3.esejai.

Eseja netiek izsludināta.

03.10.2017. 5. Lekcija: MAC protokoli sensoru tīklos. Izsludināts PD3 praktiskais darbs

Izsludināta 4.eseja.

Termiņš PD1.

10.10.2017. 6. Lekcija: Maršrutizācijas protokoli. Izsludināta 5.eseja.

Termiņš 4.esejai.

Praktisko darbu laikā tika veikti SEAL un TinyScript salīdzināšanas testi.

17.10.2017. 7. Lekcija: Laika sinhronizācija. Izsludināta 6.eseja.

Termiņš 5.esejai.

24.10.2017. 8. Lekcija: Lokalizācija. Termiņš 6.esejai.

Izsludināta 7.eseja.

( PD3 termiņš mainīts: 25.10.2011 10:00)

31.10.2017. Vidus semestra kontroldarbs KD1. Termiņš 7.esejai.

(esejas uzdevumu skatīt wiki, nevis slaidos!)

07.11.2017. 9. Lekcija: Programmēšanas abstrakcijas. MansOS un SEAL.

Izsludināts PD4: Kursa projekta apraksts

14.11.2017. Ekskursija uz Elektronikas un datorzinātņu institūtu. KD1 atbilžu apskats.

Izsludināta 8.eseja.

21.11.2017. 10. Lekcija: Drošība un privātums. Kursa projektu tēmu prezentācijas, diskusija.

Termiņš PD4: Kursa projekta aprakstam

Izsludināta 9.eseja.

Termiņš 8.esejai.

28.11.2017. Lekcijas vietā notika papildus praktisko darbu nodarbība. Praktiskie darbi (apskatam MansOS/SEAL).

Izsludināta 10.eseja.

Termiņš 9.esejai.

05.12.2017. 11. Lekcija: Virtuālās mašīnas. Termiņš 10.esejai.

Izsludināti PD5 (prezentētāji, laikus piesakiet savu tēmu!) un PD2-2.

Izsludināta 11.eseja.

12.12.2017. 12. Lekcija: Semantika un sensoru tīkli. Termiņš 11.esejai.

Termiņš PD5.

Izsludināta 12.eseja.

19.12.2017. Enerģijas ieguve no vides. Termiņš 12.esejai.

Termiņš PD2-2.

Tālākās sadaļas tiek pievienotas kursa gaitā.

Prasības

Lai kursā iegūtu sekmīgi vērtējumu, nepieciešams:

 1. Sekmīgi izpildīt visus uzdotos praktiskos darbus, tai skaitā, programmēšanu NesC valodā TinyOS vai MansOS vidē.
 2. Sekmīgi uzrakstīt vismaz 50% no visām kursā uzdotajām esejām par lekcijās apskatītajām tēmām.
 3. Sekmīgi izpildīt divus rakstiskus eksāmenus: vienu semestra vidū un vienu - beigās.
 4. Sagatavot un prezentēt referātu par grupas (1-3 cilvēki) projekta ideju par bezvadu sensoru tīklu pielietojumu. Prezentācijas ilgums ir piecas minūtes. Sagatavot plakātu kas ilustrē kursa projektu.
 5. Apmeklēt vismaz 50% no visām nodarbībām. Eksāmenos tiks iekļauta viela par ko runāts lekcijās un kas, iespējams, nav pieejama obligātajā literatūrā.

Vērtēšana

Kursa galējais vērtējums sastāv no sekojošām komponentēm:

 • 5% - dalība lekcijās un diskusijās
 • 20% - praktiskie darbi
 • 10% - esejas
 • 15% - kontroldarbs semestra vidū
 • 20% - gala eksāmens
 • 30% - kursa projekts

100% atbilst vērtējumam 9 balles (teicami).

Neobligāta i-iespēja:

Atzīmes 10 (izcili) iegūšanai jāizpilda sekojošas papildus prasības:

 • jānokārto visi pārējie prasību punkti, iegūstot vērtējumu ne zemāku par 95%;
 • kursa projekts jārealizē līdz praktiskai sensoru tīkla demonstrācijai;
 • visi pārbaudes darbi (esejas, praktiskie darbi, kontroldarbi, kursa projekts) nokārtoti ne vēlāk kā 5 darba dienas pēc termiņa beigām;
 • sekmīgi uzrakstītas visas (100%) kursā uzdotās esejas.

Novēloti iesūtīti darbi

Praktiskie darbi, esejas un kontroldarbi ir obligāti jānokārto, lai saņemtu sekmīgu vērtējumu kursā. Tai pat laikā ir skaidrs, ka dažādu apstākļu dēļ, var rasties situācijas, kad iesūtīt noteiktajā termiņā nav iespējams. Tāpēc ir iespējama atkārtota/novēlota darbu iesūtīšana (kontroldarba/eksāmena pārrakstīšana). Šādā gadījumā tiek samazināts iegūtais vērtējums par konkrēto darbu.

Soda punkti par novēloti iesūtītu darbu:

 • nokavējot ne vairāk kā nedēļu: -15%
 • nokavējot 1-2 nedēļas: -30%
 • nokavējot 2-3 nedēļas: -45%
 • nokavējot 3 nedēļas vai vairāk: -60%

Darbu sekmīgi var uzrakstīt arī tad, ja termiņš ir nokavēts. Piemēram, ja praktiskajā darbā ir saņemts vērtējums 50%, bet ir nokavētas 2 nedēļas, tad gala vērtējums par šo praktisko darbu ir 50% * 0.55 = 27.5% (kas ir mazāk par 40%), šāds darbs tiek ir ieskaitīts.

Sesijas laikā ir noteikts datums, kas ir pēdējā diena, kad var atrādīt jēbkāda veida nokavētos darbus: 11.01.2013. Pēc šī datuma nekāda novēloto darbu atrādīšana vairs netiek pieņemta.

Kontroldarbu un eksāmenu drīkst pārrakstīt tikai vienu reizi.

Materiāli

Saites