LU-KFS-b14

From DiLab
Jump to: navigation, search

Kiberfizikālās sistēmas (KFS)

LU DF bakalaura studiju kurss DatZ2035, meklēt eStudijās.


KFS, tai skaitā sensori, iegultas iekārtas, to programmēšana un robotika

 • Notiek: Ceturtdienās 16:30 (var nākt vēlāk) - ~18:30 (var iet prom ātrāk).
 • Vieta: LU DF 312. telpā.
 • Vada: Leo Seļāvo

Definīcija

No CPS-Week - konferences par kiberfizikālajām sistēmām:

"Cyber-physical systems (CPS) are complex engineering systems that rely on the integration of physical, computation, and communication processes to function. Theories, algorithms, systems and methodologies developed for CPS are the foundations for applications like Internet of Things, industrial internet and automation, smart transportations, smart grids, smart cities, buildings and homes, data centers, health care, wellbeing and so on. Such systems must be operated safely, dependably, securely, efficiently and in real-time."

Tēmas

 • Kiber-fizikālas sistēmas (CPS)
 • Bezvadu sensoru tīkli (WSN)
 • Inteliģentās transporta sistēmas (ITS)

Aktivitātes

 • Lekcijas un diskusijas par KFS, sensoriem, iegultām sistēmām, robotiem, viediem transporta līdzekļiem, un tml.
 • Būvējam un programmējam robotus, Lego Mindstorms, Arduino sistēmiņas, un citus mazus verķus.

Vērtēšana specseminārā

Specsemināra noslēgumā visiem dalībniekiem elektroniski jāiesūta pašnovērtējums vienas lapas apjomā.

(Šo varētu iesūtīt arī izmantojot Google Forms)

 • Iesūtāmā epasta tēmai ("Subject") ir jābūt: "KFS KD Vards Uzvards".
 • Pašnovērtējuma dokumentam jābūt piekabē, PDF faila formātā ar nosaukumu: "KFS_KD_Vards_Uzvards.pdf"

Pašnovērtējumā jāatbild uz sekojošiem jautājumiem:

 1. Kāds uzdevums tika izvirzīts
 2. Kas no tā izdarīts, kādi secinājumi
 3. Kas no plānotā netika paveikts, kādi secinājumi.
 4. Ko specseminārs deva, ko no ieceretā nedeva.
 5. Kā vērtē savu dalību un paveikto seminārā, tai skaitā ar cik ballēm 10 ballu sistēmā.

Ja šāds pašnovērtējuma - kursa noslēguma darbs nav savlaicīgi iesūtīts, tad Jūsu darbību specseminārā nav iespējams vērtēt ar atzīmi.

Kalendārs

Nr.p.k. Datums Vada Tēma
1. 04.09.2014 AM Specsemināru prezentācija 13. auditorijā.

Prezentācija

2. 11.09.2014 LS, AM Ievads kiberfizikālajās sistēmās - kas tās ir un ko tās ēd aukstajā gadalaikā :)

Prezentācija

3. 18.09.2014 AM Elektronikas pamatelementi. Rezistors, kondensators, indukcijas spole. Diode un tās paveidi. Tranzistors un tā paveidi. Analogās un ciparu mikroshēmas. Mikrokontrolieri. FPGA.

Prezentācija

4. 25.09.2014 LS, AM Elektroenerģija. Spriegums, strāvas stiprums, jauda. Vienreizēji un daudzkārt izmantojami enerģijas avoti. Enerģijas ieguve no apkārtējās vides. Auto elektrotīkla izmantošana KFS vajadzībām. Enerģijas avota izvēle atkarībā no plānotā iekārtas darbības režīma un ilguma. Enerģijas taupīšanas paņēmieni.

Prezentācija

5. 02.10.2014 AM Mācību ekskursija uz Eegloo Pitching event #10.

Prezentācija

6. 09.10.2014 LS, AM Elektriskie mērījumi. Voltmetrs, ampērmetrs, ommetrs. Osciloskops. Signālģenerators. Spektra analizators. Loģiskais analizators. Specifika mērījumos, kas saistīti ar mazām strāvām un spriegumiem, kā arī augstām frekvencēm.

Prezentācija

7. 16.10.2014 LS, AM Rīki un paņēmieni elektronikas projektu izstrādē. Shēmu zīmēšana (CadSoft EAGLE, TinyCAD, KiCad) un simulēšana (LTspice, ngspice, eispice). Maketplates, lodalvas, kušņi. Lodēšanas pamatprincipi. Iespiesto plašu projektēšana (FreePCB, ExpressPCB) un izgatavošana, t.sk. mājas apstākļos.

Prezentācija

8. 23.10.2014 LS, AM Sensori. Analogās un ciparu saskarnes. Mērāmā lieluma diapazons un precizitāte. Plaša pielietojuma sensori – gaisma, mitrums, temperatūra. Viedi sensori ar iekļautu datu apstrādi. Vairāku sensoru izmantošana ar mērķi iegūt savstarpēji papildinošus datus.

Prezentācija

9. 30.10.2014 LS, AM Bezvadu sakari. Viļņa garums, frekvence, modulācija. Dažādu garumu viļņu izplatīšanās reālos apstākļos. KFS izmantotie frekvenču diapazoni. Antenas, kabeļi, konektori. Antenu virziendarbība. Skinefekts.

Prezentācija

10. 06.11.2014 LS, AM Elektronikas prototipēšanas platformas. Arduino, TelosB, Raspberry Pi. Saskarnes, veiktspēja, enerģijas patēriņš. Platformas izvēle atkarībā no projekta specifikas. Programmatūras izstrāde iegultām sistēmām.

Prezentācija

11. 13.11.2014 LS, AM Platformas: TelosB un klonētas sistēmas. Izmantojam Seal Blockly un MansOS. Hacking session.
19.11.2014

13:30-15:00

LS Mācību ekskursija uz Elektronikas un datorzinātņu institūtu.
12. 20.11.2014 AM Platformas: Arduino un klonētās sistēmas. TinkerKit. Hacking session.

Prezentācija

13. 27.11.2014 LS, AM Platformas: Raspberry Pi un ko ar to darīt. Hacking session. (vieslektors Reinholds Zviedris)

Prezentācija

14. 04.12.2014 LS, AM Ārtelpu navigācija. GPS, Glonass, Galileo. Inerciālā navigācija. Akselerometrs, žiroskops. Magnetometrs. Iekštelpu navigācija. Ultraskaņa, WiFi vai citu speciālu signālu stipruma mērījumi. Kalmana filtri. Risinājuma izvēle atkarībā no projekta specifikas.

Prezentācija

15. 11.12.2014 AM Ievads robotikā. Ievads inteliģentajās transporta sistēmās (ITS).

Prezentācija

16. 18.12.2014 AM CUDA grafiskā serde un tās programmēšana - kas tas ir un kā to izmantot. Signāli un to apstrādes triki. Ievads ar MATLAB un OCTAVE.

Prezentācija

13.01.2015 09:30-11:30 LS, AM Projektu prezentācijas

Projekti un piemēri

Potenciālā tēma kursa projektam

 • Robotu sacīkstes RTOS kursā. Real-Time Operating Systems (RTOS), has an autonomous robot race each year. The robot is controlled by two Texas Instruments TM4C123 ARM Cortex M4 microcontrollers. The students design and implement a distributed RTOS and implement autonomous driving with up to 8 sensors and two motor
 • Latvijas Robotikas Čempionāts -> Disciplīnas un noteikumi -> Freestyle: kategorijā var demonstrēt savus robotikas sasniegumus. Dalībniekam jāsagatavo neliels stāstījums par sava robota funkcijām un pielietojumu. Roboti tiks vērtēti galvenokārt pēc sarežģītības, inovatīvās pieejas un tehniskā izpildījuma.
 • Piemērs radiovadāmam 1:24 mēroga auto modelim, kuru papildinot ar Arduino vai Raspberry Pi, var izveidot autonomu robotu dalībai Latvijas Robotikas Čempionātā Freestyle disciplīnā.

Iepriekšējie projekti seminārā

Resursi un prezentācijas ārpus LU

Raspberry-Pi (RasPi)

Dators par $25 -$35 ar Linux un HDMI kas var izdot BluRay kvalitātes video