Specseminars-13

From DiLab
Jump to: navigation, search

Kiberfizikālās sistēmas (KFS)

LU DF bakalaura studiju kurss DatZ2035, meklēt eStudijās.


KFS, tai skaitā sensori, iegultas iekārtas, to programmēšana un robotika

 • Notiek: Ceturtdienās 16:30 (var nākt vēlāk) - ~18:30 (var iet prom ātrāk).
 • Vieta: LU DF 312. telpā.
 • Vada: Leo Seļāvo (LS) un Artis Mednis (AM)


Tēmas

 • Kiber-fizikālas sistēmas (CPS)
 • Bezvadu sensoru tīkli (WSN)
 • Inteliģentās transporta sistēmas (ITS)

Aktivitātes

 • Lekcijas un diskusijas par KFS, sensoriem, iegultām sistēmām, robotiem, viediem transporta līdzekļiem, un tml.
 • Būvējam un programmējam robotus, Lego Mindstorms, Arduino sistēmiņas, un citus mazus verķus.

Vērtēšana specseminārā

Specsemināra noslēgumā visiem dalībniekiem elektroniski jāiesūta pašnovērtējums vienas lapas apjomā.

(Šo varētu iesūtīt arī izmantojot Google Forms)

 • Iesūtāmā epasta tēmai ("Subject") ir jābūt: "KFS KD Vards Uzvards".
 • Pašnovērtējuma dokumentam jābūt piekabē, PDF faila formātā ar nosaukumu: "KFS_KD_Vards_Uzvards.pdf"

Pašnovērtējumā jāatbild uz sekojošiem jautājumiem:

 1. Kāds uzdevums tika izvirzīts
 2. Kas no tā izdarīts, kādi secinājumi
 3. Kas no plānotā netika paveikts, kādi secinājumi.
 4. Ko specseminārs deva, ko no ieceretā nedeva.
 5. Kā vērtē savu dalību un paveikto seminārā, tai skaitā ar cik ballēm 10 ballu sistēmā.

Ja šāds pašnovērtējuma - kursa noslēguma darbs nav savlaicīgi iesūtīts, tad Jūsu darbību specseminārā nav iespējams vērtēt ar atzīmi.

Kalendārs

Nr.p.k. Datums Vada Tēma
1. 05.09.2013 AM Specsemināru prezentācija 13. auditorijā.

Prezentācija

2. 12.09.2013 AM Ievads kiberfizikālajās sistēmās - kas tās ir un ko tās ēd aukstajā gadalaikā :)

Prezentācija

3. 19.09.2013 AM Elektronikas pamatelementi. Rezistors, kondensators, indukcijas spole. Diode un tās paveidi. Tranzistors un tā paveidi. Analogās un ciparu mikroshēmas. Mikrokontrolieri. FPGA.

Prezentācija

4. 26.09.2013 AM Elektroenerģija. Spriegums, strāvas stiprums, jauda. Vienreizēji un daudzkārt izmantojami enerģijas avoti. Enerģijas ieguve no apkārtējās vides. Auto elektrotīkla izmantošana KFS vajadzībām. Enerģijas avota izvēle atkarībā no plānotā iekārtas darbības režīma un ilguma. Enerģijas taupīšanas paņēmieni.

Prezentācija

5. 03.10.2013 LS, AM Elektriskie mērījumi. Voltmetrs, ampērmetrs, ommetrs. Osciloskops. Signālģenerators. Spektra analizators. Loģiskais analizators. Specifika mērījumos, kas saistīti ar mazām strāvām un spriegumiem, kā arī augstām frekvencēm.

Prezentācija

6. 10.10.2013 LS, AM Rīki un paņēmieni elektronikas projektu izstrādē. Shēmu zīmēšana (CadSoft EAGLE, TinyCAD, KiCad) un simulēšana (LTspice, ngspice, eispice). Maketplates, lodalvas, kušņi. Lodēšanas pamatprincipi. Iespiesto plašu projektēšana (FreePCB, ExpressPCB) un izgatavošana, t.sk. mājas apstākļos.

Prezentācija

7. 17.10.2013 LS, AM Sensori. Analogās un ciparu saskarnes. Mērāmā lieluma diapazons un precizitāte. Plaša pielietojuma sensori – gaisma, mitrums, temperatūra. Viedi sensori ar iekļautu datu apstrādi. Vairāku sensoru izmantošana ar mērķi iegūt savstarpēji papildinošus datus.

Prezentācija

8. 24.10.2013 LS, AM Bezvadu sakari. Viļņa garums, frekvence, modulācija. Dažādu garumu viļņu izplatīšanās reālos apstākļos. KFS izmantotie frekvenču diapazoni. Antenas, kabeļi, konektori. Antenu virziendarbība. Skinefekts.

Prezentācija #1

Prezentācija #2

9. 31.10.2013 LS, AM Elektronikas prototipēšanas platformas. Arduino, TelosB, Raspberry Pi. Saskarnes, veiktspēja, enerģijas patēriņš. Platformas izvēle atkarībā no projekta specifikas. Programmatūras izstrāde iegultām sistēmām.

Arduino Uno vs BeagleBone vs Raspberry Pi

Prezentācija

10. 07.11.2013 LS Platformas: Arduino un klonētās sistēmas. Hacking session.

Arduino for Absolute Beginners

Arduino Programming For Beginners: The Traffic Light Controller.

11. 14.11.2013 LS Platformas: TelosB un klonētas sistēmas. Izmantojam Seal Blockly un MansOS. Hacking session.
12. 21.11.2013 LS Platformas: Raspberry Pi un ko ar to darīt. Hacking session.
13. 28.11.2013 LS, AM Ārtelpu navigācija. GPS, Glonass, Galileo. Inerciālā navigācija. Akselerometrs, žiroskops. Magnetometrs. Iekštelpu navigācija. Ultraskaņa, WiFi vai citu speciālu signālu stipruma mērījumi. Kalmana filtri. Risinājuma izvēle atkarībā no projekta specifikas.

Global Positioning Satellite and Pseudolite

Indoor Localization and Connectivity Maintenance in Rescue

Prezentācija

14. 05.12.2013 LS, AM Ievads robotikā. Ievads inteliģentajās transporta sistēmās (ITS).

Prezentācija

15. 12.12.2013 LS, AM CUDA grafiskā serde un tās programmēšana - kas tas ir un kā to izmantot. Signāli un to apstrādes triki. Ievads ar MATLAB un OCTAVE.

Prezentācija

16. 19.12.2013 LS, AM Mobilo telefonu (Android) programmēšana (vieslekcija?).

Projekti un piemēri

 • Robotu sacīkstes RTOS kursā. Real-Time Operating Systems (RTOS), has an autonomous robot race each year. The robot is controlled by two Texas Instruments TM4C123 ARM Cortex M4 microcontrollers. The students design and implement a distributed RTOS and implement autonomous driving with up to 8 sensors and two motor

Iepriekšējie projekti seminārā


Resursi un prezentācijas ārpus LU

 • Fritzing Fab - PCB pasūtīšana no Vācijas, tai skaitā Arduino shield-iem.

Raspberry-Pi (RasPi)

Dators par $25 -$35 ar Linux un HDMI kas var izdot BluRay kvalitātes video