LU-LSP-b

From DiLab
Revision as of 20:54, 6 April 2024 by Leo (talk | contribs) (Pamācoši vingrinājumi un piemēri)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Īssaites: Kalendārs | Uzdevumi | Resursi | Šodiena: 25.07.24 : Rītdiena: 26.07.24 (ja ir lekcija)


Linux sistēmas programmēšana (LSP)

LU DF bakalaura studiju kurss DatZ3122, meklēt eStudijās.

 • Pasniedzēji:
  • Leo Seļāvo (epasts: vards.uzvards @ gmail.com)
 • Vērtējums = 15% praktiskie darbi, 35% mājas darbi, 20% kontroldarbs un 30% eksāmens.


Praktisko un mājas darbu iesniegšana

 • Mājas darbus iesniegt e-studijās vai darbu testēšanas serverī, atkarībā no darba specifikācijas.
 • Faila nosaukumam jābūt formā LSP_MD1_Vards_Uzvards.c - mainot atbilstošo uzdevuma kodu (MD1) un faila formātu pēc nepieciešamības.
 • Nevajag arhivēt failus, ja vien tas nav prasīts uzdevuma nosacījumos

Praktisko darbu vērtēšanas kritēriji

 • Praktisko darbu mērķis ir nostiprināt un parādīt izpratni par apgūto vielu, attiecīgi darbi ir jārisina patstāvīgi, tomēr jautājumu uzdošana pasniedzējam vai kolēģiem ir vēlama.
 • Maksimālo vērtējumu par praktisko darbu var saņemt, ja tas iesūtīts līdz praktisko darbu lekcijas beigām (vai brīdim, kad vienojamies, ka publiski apskatīsim PD risinājumu).
 • Pēc termiņa praktiskie darbi tiek pieņemti vēl tekošo nedēļu (līdz nākamās lekcijas sākumam) un tiks novērtēti, tomēr vairs ne ar maksimālo atzīmi.
 • Papildus praktiskajos darbos un lekcijās var izpelnīties "plusiņus" ar dalību diskusijās, unikālu risinājumu un ideju piedāvāšanu, trāpīgu jautājumu uzdošanu, atbildēšanu uz kolēģu jautājumiem u.t.t., kas savukārt palīdzēs savākt +10% no kopējā vērtējuma "par darbu klasē".

Mājas darbu vērtēšanas kritēriji

 • Mājas darbu iesniegšanas termiņa laiks ir attiecīgajā datumā līdz pusnaktij.
 • Ja darbs tiek iesniegts ar novēlošanos (kaut vai 1 sekundi!):
  • Tūdaļ pēc termiņa rezultāts tiek samazināts par 50%
  • Nedēļu pēc termiņa darbi vairs netiek pieņemti.


Kalendārs

Datums Tēma, saturs Uzdevumi

07.02.24

10:30

Ievads kursā

Unix un Linux operētājsistēmu pamatkoncepcijas. Linux sistēmprogrammētaja rīki (shell, gcc, make, manpages u.c.).

 • Uzdots MD0 - Programmēšanas stils
 • Uzdots MD_Koks - Dzimtas koks.

07.02.24

12:30

PD_Intro
 • Iekārtot darba vidi (linux, teksta redaktors, kompilators)
 • Izveidot un pašiem nokompilēt "Hello world" C valodā
 • Iepazīties ar UNIX čaulas komandām un uzdot jautājumus par neskaidrībām.
 • Versiju kontroles sistēmas github pamati.

Resursi

08.02.24

12:30

Programmēšanas valoda C

Vispārīgs pārskats par programmēšanas valodu C. Datu struktūras. C standarti, kompilācija, bibliotēkas, linkošana, skalārie un saliktie tipi (t.sk pointeri un masīvi), funkcijas, nosacījumi, cikli.

Resursi

 • Klasiskā C programmēšanas valodas grāmata: Brian W. C. Kernighan & Dennis M. Ritchie, "The C Programming Language -- ANSI C," Prentice Hall, 1988
 • C Language Tutorial

14.02.24

10:30

Darbs ar failiem

Sistēmas izsaukumi un standarta bibliotēkas funkcijas faila ievadam un izvadam. Linux piedāvātās programmas darbam ar failu izvadu/ievadu (cat, tail, head, less, telnet u.c.). Failu ievada un izvada ātrdarbības uzlabošana, buferi., ņemot vērā sistēmas arhitektūru.

14.02.24

12:30

PD_File

Failu kopēšana.

15.02.24

12:30

Failu sistēma

Faila izmēra noteikšana. Failu saites, stingrās un vājās (hard links, soft links). Failu glabāšana un pieeja operētājsistēmā. i-node jēdziens. Sistēmas izsaukums stat(). Direktoriju struktūra. Izsaukumi opendir(), readdir() un closedir().

21.02.24

10:30

Failu piekļuves režīmi

Faila piekļuves tiesību režīmi pie open() un umask. Failu un i-node izsaukumi: chmod(), link(), unlink(), remove(), rename(), symlink(), readlink(), utime(), mkdir(), rmdir(), chdir(), getcwd(). Programma rakstīšanai log failā. Log faili. Ekskluzīva rakstīšana ar open(...O_SYNC) un fcntl() metodēm.

 • Uzdots MD_Dir - Direktoriju koka apstaigāšana.

21.02.24

12:30

PD_Dir

Direktoriju koka apstaigāšana.

(Termiņš pārcelts uz nedēļu vēlāk)

22.02.24

12:30

Atmiņas arhitektūra

Atmiņas arhitektūra. Virtuālā atmiņa. TEXT, DATA, HEAP un STACK segmenti. Koplietošanas atmiņa starp procesiem. Procedūru izsaukumi. Parametru nodošana caur steku. Steka satura analīze un piekļuve stekam.

28.02.24

10:30

Virtuālā atmiņa

Virtuālās atmiņas lapas. Page fault un segmentation fault. Atmiņas aizsardzība. setjmp() un longjmp().

 • Uzdots MD_Mem - Atmiņas rezervācijas funkciju salīdzinājums.

28.02.24

12:30

PD_An

Programmas analīze.

29.02.24

12:30

Dinamiskā atmiņa

Dinamiskā atmiņas izdalīšana. Heap, malloc() un free(). Dienesta informācija pie atmiņas izdalīšanas un atbrīvošanas. Brīvās atmiņas saraksti. Prasības malloc() un free() veiktspējai.

06.03.24

10:30

Atmiņas fragmentācija

Atmiņas fragmentācija. Atmiņas rezervēšanas (allocation) algoritmi, kas darbojas uz atmiņas fragmentiem. Atmiņas 'spaiņi'.

 • Uzdots MD_Frag - Atmiņas fragmentācijas algoritmu novērtējums (grupās)

06.03.24

12:30

PD_Malloc :: PD_Heap

PD_Malloc

Atmiņas rezervācija.

PD_Heap

Vienkāršs atmiņas alokators fiksēta izmēra objektiem.

07.03.24

12:30

Atkļūdošana

Linux atkļūdošanas rīki un to lietošana.

 • Uzdots MP_Game - Kursa projekta tēmas (spēles) izvēle

13.03.24

10:30

Attālināti: KD1

KD1 kontroldarbs. Programmēšanas uzdevums pie datora, izmantojot apgūto vielu.

13.03.24

12:30

Attālināti: PD_Dbg

PD_Dbg

Atkļūdošanas rīki.

 • Uzdots PD_Dbg (Nav obligāti jāiesniedz)

14.03.24

12:30

Attālināti: Daudz-uzdevumu vide

Daudz-uzdevumu vide. Procesi un procesu kontrole. Pavedieni (threads). Kooperējošies procesi un preemptīvā daudz-uzdevumu metode. Komanda ps. getpid() un getppid(). fork(), exec(), wait(). system().

20.03.24

10:30

Pavedieni

Pavedieni. POSIX pavedieni. Mutex. Datu skriešanās (data race condition). Strupceļš (deadlock). Resursi

POSIX thread (pthread) libraries

 • Termiņš MD_Frag - Atmiņas fragmentācijas algoritmu novērtējums (grupās)


20.03.24

12:30

PD_Thread

Programma kas taisa N pavedienus, kur katrs izdrukā M burtus.


PD_KD

Kontroldarba analīze.

 • Uzdots MP_Spec - Spēles noteikumu specifikācija
 • Uzdots PD_Thread

21.03.24

12:30

Procesa dzīves cikls :: Starpprocesu komunikācija

Procesa dzīves cikls

Procesa dzīves cikls: Procesa ielādēšana, uzsākšanās un pieci veidi kā process var beigties. exit() un _exit().

Starpprocesu komunikācija

Starpprocesu komunikācija. Faili. Pipes. Koplietošanas atmiņa. Komunikācija starp nesaistītiem procesiem. Sockets abstrakcija komunikācijai.

 • Termiņš MP_Game - Kursa projekta tēmas (spēles) izvēle

03.04.24

10:30

Sockets :: Servera klienta arhitektūra

Sockets

Sockets abstrakcija komunikācijai. Klienta un servera arhitektūra. Iteratīvie un paralēlie serveri.

Servera klienta arhitektūra

TBD: Ieskatam servera/klienta komunikācijā PD11, bet nav jānodod.

 • Uzdots MP_Prot1 - Spēles komunikāciju protokols, 1. versija
 • Termiņš MP_Spec - Spēles noteikumu specifikācija

03.04.24

12:30

PD_Jmp :: PD_PSpec

PD_Jmp

setjmp(),longjmp() un taimera signāls.

PD_PSpec

Darbs pie kursa projekta. Spēles izvēle un specifikācija.

04.04.24

12:30

Signāli

Signāli. Alarm serviss un signāls.

 • Uzdots MP_Prot2 - Spēles komunikāciju protokols, gala versija
 • Termiņš MP_Prot1 - Spēles komunikāciju protokols, 1. versija

10.04.24

10:30

Tekstuālā lietotāja saskarne.

Tekstuālā lietotāja saskarne. Ncurses bibliotēka.

Resursi

10.04.24

12:30

PD_Net :: PD_PProt

PD_Net

Starpprocesu komunikācija tīklā.

PD_PProt

Darbs pie kursa projekta. Komunikāciju protokola izstrāde.

11.04.24

12:30

Dēmoni

Programmas, kas izpildās fonā un ilgtermiņā. Rezidenta programmas. Init.d. Upstart. Systemd. Sesijas identifikators.

 • Termiņš MP_Prot2 - Spēles komunikāciju protokols, gala versija

17.04.24

10:30

Grafiskā lietotāja saskarne

Grafiskā lietotāja saskarne. OpenGL. X-server.

17.04.24

12:30

PD_KP

Darbs pie kursa projekta.

 • Uzdots PD_KP

18.04.24

12:30

Konsultācija

Atbildes uz studentu jautājumiem

09.05.24

12:30

Eksāmens

Vieta: LU DF 312.auditorija.

Eksāmena forma: projektu demonstrācija un prezentācija (darbība, pirmkods, diskusijas). Pirms eksāmena kodam kopā ar kompilācijas un palaišanas instrukcijām jābūt iesniegtam e-studijās!

Pirms eksāmena eStudijās jāiesniedz projekta pirmkods zip failā. Tajā jābūt iekļautam arī readme failam.

Eksāmena vērtējuma plāns:

 • Pirmkods, serveris 25%
 • Pirmkods, klients 25%
 • Demo un darbības testēšana 25%
 • Prezentācija (bez slaidiem) 25%

29.04-17.05.2024

Sesija

Vērtējumu izlikšana

Uzdevumi

Mājas darbi

 • MD0: Izlasīt kodēšanas stila dokumentus.
 • MD_Koks: Ģimenes koka ģenerēšanas programma.
 • MD3: Vienādo failu meklēšana direktorijas kokā.
 • MD4: Atmiņas rezervācijas funkciju salīdzināšana.
 • MD5: Atmiņas fragmentācijas algoritmu novērtējums.


Eksāmens izpaužas kā kursa projekta aizstāvēšana.

Resursi

Pamācoši vingrinājumi un piemēri

 • Failu I/O buferi un sekas: divi raksta, redzam trīs...
 • Aprēķins, cik laika vajag pārkopēt 1 TB pa baitam bez bufera.
 • Paging: piemērs 4K x 4K masīva apstaigāšanai, mainot indeksus: 4K vs 16M page faults
 • Vai var uzrakstīt programmu bez main()
 • So you think you know C - tests ar 5 jautājumiem.

Literatūra

 • Advanced Programming in the UNIX(R) Environment, Second Edition, by W. Richard Stevens, Stephen A. Rago. Addison Wesley Professional, 2005, ISBN 0-201-43307-9. (Indiešu eksemplāram ir ISBN 81-317-0005-4)
 • "Linux system programming" by Robert Love, O'Reilly Media, 2007, ISBN 0596009585
 • "Building Embedded Linux Systems" O'Reilly Media, 2008, ISBN 0596529686

Programmētāja resursi

Programmēšanas analīzes rīki

 • PMD - scans source code and looks for bugs, dead code, suboptimal code, overcomplicated expressions, duplicate code.

Linux veiktspējas analīze

Āķīgi uzdevumi un pieredze

Atziņas