LU-LSP-b19

From DiLab
Revision as of 22:17, 2 February 2020 by Leo (talk | contribs) (Created page with "<big> '''Īssaites:''' Kalendārs | Uzdevumi | Resursi | </big> #{{CURRENTDAY2}}.{{CURRENTMONTH}}.{{CURRENTYEAR}}. | Šod...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Īssaites: Kalendārs | Uzdevumi | Resursi | Šodiena... (ja ir lekcija)


Linux sistēmas programmēšana (LSP)

LU DF bakalaura studiju kurss DatZ3122, meklēt eStudijās.


 • Pasniedzējs: Leo Seļāvo (epasts: vards.uzvards @ gmail.com)
 • Vērtējums = 15% praktiskie darbi, 25% mājas darbi, 10% dalība klasē, 20% KD1 un 30% KD2(eksāmens).


Praktisko un mājas darbu iesniegšana

 • Mājas darbus iesniegt e-studijās vai darbu testēšanas serverī, atkarībā no darba specifikācijas.
 • Faila nosaukumam jābūt formā LSP_MD1_Vards_Uzvards.c (Mainot atbilstošo uzdevuma kodu un faila formātu pēc nepieciešamības)
 • [!] Nevajag arhivēt failus, ja vien tas nav prasīts uzdevuma nosacījumos


Praktisko darbu vērtēšanas kritēriji

 • Praktisko darbu mērķis ir nostiprināt un parādīt izpratni par apgūto vielu, attiecīgi darbi ir jārisina patstāvīgi, tomēr jautājumu uzdošana pasniedzējam vai kolēģiem ir vēlama.
 • Maksimālo vērtējumu par praktisko darbu var saņemt, ja tas iesūtīts līdz praktisko darbu lekcijas beigām (vai brīdim, kad vienojamies, ka publiski apskatīsim PD risinājumu).
 • Pēc termiņa praktiskie darbi tiek pieņemti vēl tekošo nedēļu (līdz nākamās lekcijas sākumam) un tiks novērtēti, tomēr vairs ne ar maksimālo atzīmi.
 • Papildus praktiskajos darbos un lekcijās var izpelnīties "plusiņus" ar dalību diskusijās, unikālu risinājumu un ideju piedāvāšanu, trāpīgu jautājumu uzdošanu, atbildēšanu uz kolēģu jautājumiem u.t.t., kas savukārt palīdzēs savākt +10% no kopējā vērtējuma "par darbu klasē".

Mājas darbu vērtēšanas kritēriji

 • Mājas darbu iesniegšanas termiņa laiks ir 30 minūtes pirms lekcijas sākuma
 • Ja darbs tiek iesniegts ar novēlošanos (kaut vai 1 min!):
  • Sekundi pēc termiņa rezultāts tiek samazināts par 50%
  • Nedēļu pēc termiņa darbi vairs netiek pieņemti.

Kalendārs

Datums, nedēļa Kursa saturs Uzdevumi

03.09.2019.

[L00] Ievads kursā. Unix un Linux operētājsistēmu pamatkoncepcijas un vēsture. Linux sistēmprogrammētaja rīki (shell, gcc, make, manpages u.c.)

Vispārīgs pārskats par valodu C.

Slaidi L00

[PD0] Praktiskais darbs #0:

Uzdots MD0 mājas darbs - programmēšanas stils - izlasīt un ņemt vērā turpmākajos darbos, kā arī pieteikties vēstkopai!

10.09.2019.

[L01] Datu struktūras un algoritmi valodā C.

C standarti, kompilācija, bibliotēkas, linkošana, skalārie un saliktie tipi (t.sk pointeri un masīvi), funkcijas, nosacījumi, cikli

Slaidi L01


[PD1] Praktiskais darbs #1 - darbs ar tekstu.

Uzdots MD1 mājas darbs - dzimtas koks.

17.09.2019.

[L02] Darbs ar failiem.

Sistēmas izsaukumi un standarta bibliotēkas funkcijas faila ievadam un izvadam. Linux piedāvātās programmas darbam ar failu izvadu/ievadu (cat, tail, head, less, telnet u.c.). Failu ievada un izvada ātrdarbības uzlabošana, buferi., ņemot vērā sistēmas arhitektūru.

Slaidi L02

[PD2] Praktiskais darbs #2 - failu kopēšana.


24.09.2019.

[L03] Failu sistēma

Faila izmēra noteikšana. Failu saites, stingrās un vājās (hard links, soft links). Failu glabāšana un pieeja operētājsistēmā. i-node jēdziens. Sistēmas izsaukums stat(). Direktoriju struktūra. Izsaukumi opendir(), readdir() un closedir().

Slaidi L03

[PD3] Praktiskais darbs #3 - direktoriju koka apstaigāšana.

Mājas darba MD1 nodošanas termiņš.

Uzdots MD3 mājas darbs - direktoriju koka apstaigāšana.

01.10.2019.

[L04] Faila piekļuves tiesību režīmi pie open() un umask. Failu un i-node izsaukumi: chmod(), link(), unlink(), remove(), rename(), symlink(), readlink(), utime(), mkdir(), rmdir(), chdir(), getcwd(). Programma rakstīšanai log failā. Log faili. Ekskluzīva rakstīšana ar open(...O_SYNC) un fcntl() metodēm.

Slaidi L04

[PD4] Praktiskais darbs #4 - programmas analīze.


08.10.2019.

[L05] Atmiņas arhitektūra. Virtuālā atmiņa. TEXT, DATA, HEAP un STACK segmenti. Koplietošanas atmiņa starp procesiem. Procedūru izsaukumi. Parametru nodošana caur steku. Steka satura analīze un piekļuve stekam.

Slaidi L05

[PD_A] Praktiskajos darbos apskatīsim MD1.

Mājas darba MD3 nodošanas termiņš.


15.10.2019.

[L06] Atkārtojums par virtuālo atmiņu un procesa TEXT,DATA, HEAP un STACK segmentiem. Virtuālās atmiņas lapas. Page fault un segmentation fault. Atmiņas aizsardzība. setjmp() un longjmp().

Slaidi L06

[PD5] Praktiskais darbs #5 - setjmp(),longjmp() un taimera signāls.

Uzdots MD4 mājas darbs - atmiņas rezervācijas funkciju salīdzinājums.

22.10.2019

[KD1] Vidus semestra kontroldarbs.

29.10.2019.

[L07] Dinamiskā atmiņas izdalīšana. Heap, malloc() un free(). Dienesta informācija pie atmiņas izdalīšanas un atbrīvošanas. Brīvās atmiņas saraksti. Prasības malloc() un free() veiktspējai.

Slaidi L07

[PD6] Praktiskais darbs #6 - atmiņas rezervācija.

05.11.2019.

[L08] Atmiņas fragmentācija. Atmiņas rezervēšanas (allocation) algoritmi, kas darbojas uz atmiņas fragmentiem. Atmiņas 'spaiņi'.

Slaidi L08

[PD8] Praktiskais darbs #8 - vienkāršs atmiņas alokators fiksēta izmēra objektiem.

Mājas darba MD4 nodošanas termiņš.

12.11.2019.

[L09] : Linux atkļūdošanas rīki un to lietošana.

Slaidi L09

[PD_D] Izmēģināt atkļūdošanas rīkus. Plānot MD5 grupas. Sākt gatavoties Kursa projektam!

Uzdots MD5 - atmiņas fragmentācijas algoritmu novērtējums (grupās)

Domāt kursa projekta tēmas!

19.11.2019.

[L10] Daudz-uzdevumu vide. Procesi un procesu kontrole. Pavedieni (threads). Kooperējošies procesi un preemptīvā daudz-uzdevumu metode. Komanda ps. getpid() un getppid(). fork(), exec(), wait(). system().

Slaidi L10

[PD9] Praktiskais darbs #9: Programma kas taisa N pavedienus, kur katrs izdrukā M burtus. (Jāprot, bet nav jāiesūta)

+Izvēles (nav jāiesūta, vai e-pastā): Praktiskais darbs #9.1 - steka satura analīze un piekļuve stekam.

Mājas darba MD5 grupu izveidošanas termiņš.

Apspriežam kursa projekta tēmas

Katra grupa: lūdzu atsūtiet vienu e-pastu ar paredzamajiem dalībniekiem!

26.11.2019

[L11] Procesa dzīves cikls: Procesa ielādēšana, uzsākšanās un pieci veidi kā process var beigties. exit() un _exit().

Starpprocesu komunikācija. Klienta un servera arhitektūra. Iteratīvie un paralēlie serveri. Sockets. Komunikācija starp nesaistītiem procesiem.

Slaidi L11

Kursa projekta diskusija. Sekojiet kursa Slack kanālam "#project"!

 • Izvēlētā kursa projekta noteikumu izstrāde
 • Sākt darbu pie protokola formulēšanas - kādas ziņas Jūsuprāt nepieciešams sūtīt tīklā, lai programma pilnvērtīgi strādātu.
 • Mājas darba MD5 nodošanas termiņš.

Eksāmena projekts:

 • Sākam diskutēt par protokolu - nākamajā lekcijā būtu jānonāk līdz pirmajai protokola versijai!

03.12.2019.

[L12] Signāli. Alarm serviss un signāls. Diskusija par komunikācijas protokolu izstrādi.

Slaidi L12


[PD10] Praktiskais darbs #10 - starpprocesu komunikācija.


Termiņš: Kursa projekts: spēles noteikumi+uzmetums protokolam GoogleDoc dokumentā.

10.12.2019.

[L13] Pavedieni. POSIX pavedieni. Mutex. Datu skriešanās (data race condition). Strupceļš (deadlock).


L13 Slaidi.

Ieskatam servera/klienta komunikācijā PD11, bet nav jānodod.

[PD_KP2] Darbs pie kursa projekta].

Termiņš: Spēles protokola gala versija

17.12.2019.

Kursa kopsavilkums.

[PD_KP2] Darbs pie kursa projekta.

23.12.2019.

Ziemassvētku un Jaungada brīvdienas

 

14.01.2020.

[EX] Eksāmens 14:30 312. telpā.

Eksāmena forma: projektu demonstrācija un prezentācija (darbība, pirmkods, diskusijas).

Pirms eksāmena kodam kopā ar kompilācijas un palaišanas instrukcijām jābūt iesniegtam e-studijās!

Iesniegt eksāmena/projekta failus un aprakstu E-studijās  

Uzdevumi

Mājas darbi

 • MD0: Izlasīt kodēšanas stila dokumentus.
 • MD1: Ģimenes koka ģenerēšanas programma.
 • MD2 - nav uzdots.
 • MD3: Vienādo failu meklēšana direktorijas kokā.
 • MD4: Atmiņas rezervācijas funkciju salīdzināšana.
 • MD5: Atmiņas fragmentācijas algoritmu novērtējums.


Eksāmens izpaužas kā kursa projekta aizstāvēšana.

Resursi

Pamācoši vingrinājumi un piemēri

 • Failu I/O buferi un sekas: divi raksta, redzam trīs...
 • Aprēķins, cik laika vajag pārkopēt 1 TB pa baitam bez bufera.
 • Paging: piemērs 4K x 4K masīva apstaigāšanai, mainot indeksus: 4K vs 16M page faults

Literatūra

 • Advanced Programming in the UNIX(R) Environment, Second Edition, by W. Richard Stevens, Stephen A. Rago. Addison Wesley Professional, 2005, ISBN 0-201-43307-9. (Indiešu eksemplāram ir ISBN 81-317-0005-4)
 • "Linux system programming" by Robert Love, O'Reilly Media, 2007, ISBN 0596009585
 • "Building Embedded Linux Systems" O'Reilly Media, 2008, ISBN 0596529686

Programmētāja resursi

Programmēšanas analīzes rīki

 • PMD - scans source code and looks for bugs, dead code, suboptimal code, overcomplicated expressions, duplicate code.

Linux veiktspējas analīze

Āķīgi uzdevumi un pieredze

Atziņas