Main Page

From DiLab
Revision as of 12:24, 29 October 2012 by Girts (talk | contribs) (Kursi)
Jump to: navigation, search
Sveiks DiLab-ā / Welcome to DILab Wiki <google1 style="1"></google1>

Datoru inženierijas, Iegulto sistēmu un sensoru laboratorija, Datorikas Fakultāte, Latvijas Universitāte

::  ::

Computer Engineering, Embedded Systems and Sensors Lab, Faculty of Computing, University of Latvia

Kursi

Projekti

  • Senāki projekti

Cilvēki

Pētnieki


Doktoranti un maģistranti


Mācību (palīg)spēki


Alumni

  • Jānis Timma
  • Rūdolfs Bundulis
  • Georgijs Kanonirs
  • Kārlis Priedītis

Saites

  • Jaunumi ārpus DiLab, jaunākie sasniegumi datorinženierijā un robotikā